Интернет Сервиси

презентација

Сервиси Интернета су скуп комуникационих протокола који се користе на Интернету и другим сличним мрежама. Они су широко познати као ТЦП/ИП, што је име два најважнија протокола међу овим стандардима. Модерно ИП умрежавање представља синтезу више развојних струја чија еволуција је започела 1960-их и 1970-их, наиме Интернет и локалне мреже.


Принцип рада Интернета сличан је, управо, принципу рада телефонских система. Док они, користећи телефонске линије преносе глас, Интернет их користи за пренос информација. Уз помоћ телефонске линије и модема (уређај који дигиталне сигнале из рачунара претвара у аналогне, који су погодни за пренос путем телефонске линије. Приликом пријема података, модем обавља инверзан посао, јер из модулисаног издваја дигиталне сигнале које прослеђује рачунару, рачунар позива Интернет сервис провајдера, након чега се врши повезивање на Интернет. Конектујући се на мрежу свих мрежа, рачунар и сам постаје део мреже.


Популарност Интернета огледа се у чињеници да број корисника расте невероватном брзином, тако да сви подаци о евентуалном броју рачунара и корисника веома брзо застаревају. Што се тиче сервиса Интернета, њихов тачан број не може се прецизно одредити, из простог разлога што су неки од њих током развоја мреже били веома популарни, а потом нестали.


Сервиси Интернета се могу сврстати у пет категорија:


јавне (веб, неwс, разговор путем Интернета)

основне (е-маил, телнет, фтп)

сигурносне (ПГП, ССХ, Керберос)

системске (Пинг) и

сервисе за претраживање (Вероница, Нетфинд, WАИС)