COVID-19 Resources

Office of Special Education and Student Services

Resouces

Dưới đây là các resources mà chúng tôi đã biên soạn có thể hữu ích cho gia đình trong thời điểm đặc biệt và khó khăn này.


Đồ ăn sáng và đồ ăn trưa miễn phí tại trường trung học Upper Moreland:

 • Bắt đầu từ thứ hai, ngày 30, tháng 3, năm 2020, lịch trình phân phối bữa trưa và bữa sáng sẽ có sự thay đổi cho học sinh.

 • Việc phân phối bữa sáng và bữa trưa của chúng tôi sẽ tiếp tục, nhưng việc giao thức ăn sẽ chỉ vào Thứ Hai và Thứ Tư (hai ngày mỗi tuần). Vào thứ Hai, học sinh sẽ nhận được hai ngày ăn sáng và ăn trưa. Vào thứ Tư, học sinh sẽ nhận được ba ngày ăn sáng và ăn trưa. Giao hàng sẽ từ 10:00 sáng đến trưa vào thứ Hai và thứ Tư.

 • Tất cả học sinh từ 18 tuổi trở xuống đều có thể nhận các bữa ăn hoàn toàn miễn phí này.

Thông tin ngân hàng thực phẩm của Eastern Montgomery

Internet Options

Unemployment Resources

Mọi Người ở tiểu bang Pennsylvania sẽ có đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau:


 • Chủ lao động của bạn tạm thời đóng cửa hoặc ngừng hoạt động do COVID-19

 • Chủ lao động của bạn giảm số giờ của bạn vì COVID-19

 • Bạnđược thông báo ngừng làm việc vì chủ của bạn cảm thấy bạn có thể nhận hoặc truyền bá COVID-19

 • Bạn đã được yêu cầu cách ly hoặc tự cách ly hoặc bạn sống/làm việc tại một quận theo các nỗ lực giảm thiểu do chính phủ khuyến nghị

 • Để xử lý nhanh hơn, yêu cầu unemployment claims gửi trực tuyến.

 • Nếu bạn tin rằng bạn đã tiếp xúc với coronavirus trong khi làm việc, bạn cũng có thể đủ điều kiện nhận bồi thường cho công nhân. Để kiểm tra xem bạn có được bảo hiểm hay không, bạn nên:

  • Thông báo cho chủ lao động của bạn để nộp đơn yêu cầu bồi thường bệnh WC điển hình, và yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng y tế rằng bạn đã tiếp xúc với COVID-19 tại nơi làm việc.

  • Thông báo cho chủ lao động của bạn để nộp đơn “occupational disease” WC claims, yêu cầu bạn phải chứng minh rằng COVID-19 đang xảy ra nhiều hơn trong nghề nghiệp / ngành nghề của bạn so với dân số nói chung.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập:

Government Services

Thomas Murt, State Representative

District Office

19 South York Rd.

Hatboro, PA 19040

215-674-3755

FAX: 215-674-3021

Hours: 8 a.m. - 4 p.m. and by appointment

Montgomery County Resources

This is an exhaustive list of resources in Montgomery County---from food banks, to free medical services, drug and alcohol treatment programs, domestic abuse hotlines, mental health resources, and so much more.

Office of Special Education and Student Services

Dr. Michelle L. Lutz, Director of Special Education and Student Services

mlutz@umtsd.org


Mrs. Valerie Adair, Supervisor of Special Education

vadair@umtsd.org