בריונות ברשת

כתב: יאיר עזאני

בריונות ברשת

בריונות ברשת היא תופעה שעולה בשנים האחרונות.

אלימות ברשת אינה שונה כל כך מאלימות רגילה.

היא נפוצה לרוב בקרב תלמידי בתי ספר יסודיים ובתי ספר תיכוניים.

הרשת לא נועדה לאלימות אלה לכיף.

דוד-אל מזרחי בן ה16 ששם קץ לחיו בגלל הצקות של חבריו מבית ספרו.