תקשורת בין בעלי חיים

מגישות: שקד וקרי כיתה ו'2

שפתם של בעלי החיים

יצירת תקשורת עם הסביבה היא אחד ממאפייני חיים של יצורי חיים. מסרים שבעלי חיים משדרים לסביבתם נושאים מידע ויש להם התפקיד מרכזי במלחמת קיום שלהם וביכולתם לשרוד בטבע.

כאשר בעלי חיים מעביר מסרים הם יוצרים תקשורת.

את המסר הם מעבירים בדרכים שונות, לדרכים האלה קוראים "שפות" של תקשורת.