שנת שמיטה

"והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך לעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושביך הגרים עמך"

משמעות הערך - אהבת הזולת באופן מעשי

אחת לשבע שנים מגיעה שנת השמיטה. לשנת השמיטה היבטים רבים, חלקם חיוביים וחלקם מעוררי מחלוקת.


רעיון השמיטה שיסודו בחברה החלקאית יכול להוות מקור השראה ליחס טוב כלפי העובד, האחר העני וכלפי משאבי הטבע והאדמה שאנו יושבים עליה (קיימות).


לפי הערך שבכותרת נאמר שבשנת השמיטה צריך לשים דגש לאחר. לתת דעתנו לעניים ולהיות אחראיים לזולת, לאלו שלא נתברכו, לתת מעצמנו לתיקון פערים ולאפשר לחלש להתחיל מחדש.

Big image