TRADITIONS AND MODERN TECHNOLOGY

ERASMUS + PROJECT

OFICJALNY LOGOTYP PROJEKTU

Big picture

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

W roku szkolnym 2015/2016 Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy realizowało projekt w ramach programu Erasmus+ Akcja1.

Projekt koordynowany przez pana Michała Truchlewskiego i panią Ewę Lepszą zapoczątkował współpracę oraz pomógł wykorzystać zdobyte doświadczenia do realizacji nowego projektu „Traditions and modern technology“, którego celem są wyjazdy uczniów i kadry nauczycielskiej do pięciu państw partnerskich.

Wniosek nowego projektu został złożony i pozytywnie zaopiniowany przez węgierską szkołę. Do grona partnerów należą: Polska, Finlandia, Portugalia, Estonia i Zjednoczone Królestwo. Projekt i tygodniowe wyjazdy młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy odbywać się będą w latach 2017 – 2020.

Celem projektu jest poznanie krajów europejskich, ich kultury i historii, a także wykazanie podobieństw pomiędzy poszczególnymi narodami. Młodzież ma okazję współuczestniczyć w lokalnych i narodowych świętach, pogłębiać znajomość języka angielskiego oraz zdobywać doświadczenie i wiedzę na europejskim poziomie. Całkowity budżet projektu opiewa
na sumę 22 390,00 Euro (95 000 złotych).

PLAKAT PROMOCYJNY

Big picture

WSPÓŁPRACA SZKÓŁ

Projekty współpracy szkół (KA229) polegają na współdziałaniu szkół z różnych krajów nad wspólnym tematem bądź problemem do rozwiązania. Projekty mają wzmacniać potencjał szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. Działania powinny przynieść możliwie trwałe rezultaty nie tylko dla osób bezpośrednio biorących udział w działaniach, lecz także w postaci poprawy jakości i skuteczności pracy szkół partnerskich. Powinny one także możliwie szeroko wpływać na otoczenie szkół. Projekty mają wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu promowania wartości związanych z tolerancją i włączeniem społecznym.

Partnerstwo może obejmować co najmniej dwie i najwyżej sześć szkół z przynajmniej dwóch różnych krajów programu.

Projekty mogą trwać od 12 do 24 miesięcy, wyjątek stanowią projekty, w których organizowane są długoterminowe mobilności – te projekty mogą trwać do 3 lat.

Początek projektu należy zaplanować pomiędzy 1 września a 31 grudnia.

OFICJALNA STRONA PROJEKTU W JĘZYKU ANGIELSKIM

TERMINY MOBILNOŚCI ORAZ INFORMACJE O PARTNERACH PROJEKTU

FINLANDIA

Monday, Dec. 4th 2017 at 9pm

Hermannin koulu Torikatu 5-7 Salo

Big picture

WĘGRY

Monday, May 14th 2018 at 9pm

Körösi Csoma S. Ált. Isk. es Gimn. Akácvirág utca 49. Budapest

Big picture
STUDENT COUNCIL OFFICIAL

POLSKA

Saturday, Nov. 10th 2018 at 9pm

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

Big picture

PORTUGALIA

Monday, June 10th 2019 at 9pm

Escola Básica e Secundária da Madalena Rua José Martins Garcia Madalena do Pico

Big picture
erasmus
Big picture

WIELKA BRYTANIA

Monday, Dec. 9th 2019 at 9pm

Oaklands Catholic School Stakes Hill Road Waterlooville

Big picture

ESTONIA

Monday, Feb. 10th, 9pm

Häädemeeste Keskkool Kooli 10 Pärnumaa

Big picture
Big picture