ravachol

Despedida no Sánchez Cantón

Despedida do entroido venres 7/3/2014Con motivo de despedir de forma axeitada ao noso ben querido Ravachol, o Instituto Sánchez Cantón convida aos seus alumn@s, profesor@s e persoal non docente a viren disfrazados en consonancia con tan triste acontecemento o próximo venres 7 de Marzo.


As persoas interesadas en participar, deberán vir disfrazadas de viúvos ou viúvas. Non se permitirá a utilización de ningún accesorio que impida a identificación da persoa (nin caretas, nin antifaces, nin pintura en toda a cara). No recreo reunirémonos no paraninfo e vestíbulo.


IES SÁNCHEZ CANTÓN
CENTRO DE ENSINO PÚBLICO
PONTEVEDRA

Curso 2013-2014

.

Big image
Big image