עבודה בספרות

בס"ד אופק גבריאלי ח4

התמונה המרכזית היא אדם שרוצה חום ואהבה מבת זוגתו שיוכל לספר לה הכל שתטפל בו ושלא תשאיר אותו לבד."ועוד רז אחד לך אתוודה
נפשי נשרפה בלהבה
אומרים אהבה יש בעולם
מה זאת אהבה..."


התמונה מתקשרת לאהבה בכך שהמשורר מביע רגשות לבת זוגתו ופוחד מאוד שתעזוב אותו.

בחרתי בתמונות אלה מכיוון שגם הם מתארות אהבה גדולה שנישמרת ותשמר לאורך שנים דאגה אחד לשני ורגשות אחד לשני.