התקווה

השאיפות בהמנון ישראל בהשוואה לאנגליה

Big image

ההשוואה

השאיפות בה'תקווה' זה להיות עם חופשי, שמירת המקום הקדוש, ושהתקווה שלנו לא אבדה.
השאיפות לעומת זאת ב'אלוהים נצור את המלכה\מלך' הם רוצים שהממלכה תאריך ימים, להגן על המלכה\ מלך ושיהיה להם אושר ותהילה ושתביס את אויביהם.