Eenmans vennootschap

Wat is vennootschap

-> Organisatievorm hoofd doel, het realiseren van winst voor de eigenaar.

-> Ondernemingsvorm waarbij de ondernemer niet over rechtpersoonlijkheid beschiktEenmanszaak of vennootschap


Eerst en vooral moet je beslissen of je een eenmanszaak of een vennootschap zal oprichten. Als je een eenmanszaak opricht, ben je onbeperkt aansprakelijk. Gaat het mis, dan kan men ook beslag leggen op je privé-eigendommen. In een vennootschap blijft je persoonlijke aansprakelijkheid in de meeste gevallen beperkt. Anderzijds heb je in een eenmanszaak meer vrijheid. Je kan zelf bepalen hoeveel van je winsten je investeert in je bedrijf en je kan snel beslissingen nemen.Juridische aspecten


Wanneer iemand voor eigen rekening en risico een onderneming drijft, is er sprake van een eenmanszaak. Deze rechtsvorm maakt geen onderscheid tussen privé-vermogen en ondernemingsvermogen. Hieruit volgt dat winsten direct aan de ondernemer ten goede komen, maar ook dat de ondernemer als persoon volledig aansprakelijk is voor schulden van de onderneming. In het ergste geval kan een zakelijke schuldeiser zijn vordering verhalen op het privé-vermogen van de ondernemer, bijvoorbeeld de woning. Dit is de reden dat veel ondernemers zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden en het huis ‘op naam’ van de niet-ondernemende huwelijkspartner staat. Het voorgaande – privé-aansprakelijkheid – geldt eveneens voor ondernemers die samen met één of meer firmanten werkzaam zijn in een vennootschap onder firma (v.o.f.). Ook een maat in een maatschap kan in privé aansprakelijk worden gesteld, doch hierbij gelden enkele afwijkingen waarop ik in dit kader niet verder zal ingaan.
Fiscale aspecten


Over de winst die de ondernemer behaalt met de onderneming is inkomstenbelasting verschuldigd. De verschuldigde inkomstenbelasting wordt berekend aan de hand van de bekende tariefschijven (2014: Box 1; oplopend van 33% tot 52% vanaf een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 56.531). Alvorens de verschuldigde belasting over de winst te berekenen kan de ondernemer op de winst een bedrag in aftrek brengen voor zijn oudedagsvoorziening (oudedagsreserve voor ondernemers: ook wel bekend als ‘FOR’) en vanwege het feit dat hij ondernemer is (de ondernemersfaciliteiten zoals zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, stakingsaftrek) . Voorts kan gebruik worden gemaakt van de MKB-winstvrijstelling. Deze biedt ondernemers een vrijstelling ter grootte van 14% van de winst. Anders gezegd: het maximale tarief inkomstenbelasting 2014 van de ondernemer daalt daarmee van 52% naar 44,7%.


Het voorgaande geldt eveneens voor ondernemers die samen met één of meer firmanten of maten een vennootschap onder firma of maatschap drijven.