עשרת הדיברות

מגישות: ליהי בן חמו וירין וינשטיין כיתה: ח-3

מבוא

מהעבודה למדנו יותר דברים על עשרת הדיברות מהחיפושים ברשת שעשינו על העבודה וגם כל מה שרשמנו בה.

בשיעור ראשון עשינו ענן מילים .

בשיעור שני עשינו משה בראי האמנות.

בשיעור שלישי עשינו עשרת הדיברות הסברים.

בשיעור רביעי עשינו מבט ממוקד על הדיבר.

ענן מילים

משה בראי האומנות שכבות מידע

עשרת הדיברות כולל הסברים- לינואיט

מבט ממוקד על דיבר - מצגת שיתופית