Autisme bij kinderen.

ASS (autisme spectrum stoornis)

Wat is autisme?

Oorzaak

De precieze oorzaak van autisme is tot nu toe nog niet bekend. Negen van de tien gevallen is sprake van aangeboren erfelijke factoren. Er is niet één enkel gen verantwoordelijk voor ASS (autisme spectrum stoornis), maar een combinatie van meerdere genetische veranderingen, onder invloed van omgevingsfactoren. Onderzoekers vermoeden dat door deze combinatie de ontwikkeling van de hersenen anders verloopt, waardoor de beperkingen bij mensen met ASS optreden.symptomen


ASS is een stoornis in de hersenen. Kenmerkend voor mensen met ASS zijn beperkingen op drie gebieden. Deze beperkingen komen bij alle mensen met ASS in meer of mindere mate voor:

- Sociale interactie en verbeelding. Ze zijn bijvoorbeeld erg in zichzelf gekeerd of maken geen oogcontact met anderen; ze kunnen zich moeilijk inleven in andere mensen.

- Communicatie en (lichaams-)taal. Ze herkennen vaak geen gezichtsuitdrukkingen (boos, blij, verdrietig), hun taalontwikkeling is vaak vertraagd en afwijkend; ze nemen figuurlijke uitspraken letterlijk.

- Stereotiepe interesses en gedrag. Ze kunnen bijvoorbeeld helemaal opgaan in een bepaalde activiteit, zodat nergens anders aandacht meer voor is. In hun gedrag zijn vaak herhalende patronen te herkennen.


WAT IS AUTISME

vroeg autisme signaleren bij baby's en kinderen.

Vroege signalen
De meeste ouders worden het meest bezorgd na de eerste verjaardag van hun kind. Dan worden immers de verschillen met andere baby's opvallender. Als ouders aan de bel trekken wanneer hun kind al 2 jaar is, dan zou dat kindje altijd onderzocht moeten worden. Want meestal is er dan ook echt iets aan de hand.


Hier staan een paar puntjes onder waarbij je het meestal kan gaan herkennen:


· Geen 'sociale glimlach' (die begint meestal bij 6 weken)

· Weinig sociale interactie. ( vanaf ongeveer 2/3 jaar)

· Weinig interesse in andere mensen, terugtrekkend gedrag.

· Weinig of geen oogcontact.

· Weinig veranderingen en afwisselingen in gezichtsuitdrukkingen.