מטלת סיכום - קורס רכזי תקשוב

מיכל ימיני

PBL -הרציונל: בחירת הפעילות ומטרותיההרציונאל

PBL הוא תהליך חקר סביב פרויקט כאשר התוצר הוא המניע את תהליך הלמידה והוא בעל משמעות בעולם האמיתי. הלמידה בדרך זו כרוכה בהשלמת מטלות מורכבות שהתוצאה שלהן היא תוצר מוחשי. בסוף התהליך התלמידים מציגים את התוצר שלהם בפני קהל ומבצעים רפלקציה על תהליך הלמידה.


הלמידה המשמעותית הוצבה כיעד מרכזי של משרד החינוך: מורים ומנהלים למדו את הנושא בהשתלמויות רבות ובחדרי המורים. גם בביה"ס בו אני מלמדת ומשמשת כרכזת תקשוב נלמד הנושא בהרחבה.

בסוף שנה שעברה הגיע לביה"ס מארז מתנ"ה ונתבקשנו לבנות תכנית בית ספרית בהתאמה ליעדי המשרד וליעדי בחירה נוספים שנבחרו ע"י בית הספר.

התבקשתי כרכזת תקשוב להכין תכנית שנתית המשלבת את היעדים, הלמידה המשמעותית ומיומנויות המאה ה-21:

בחרנו בפעילות זו כדי להוביל תהליך למידה משמעותי בבית הספר המשלב בין הלמידה המשמעותית ומיומנויות המאה ה- 21 ויעד 3 במארז מתנ"ה - מעורבות חברתית .

מה גם ששנה קודם צפינו ביום פתוח של תוצרי pbl בבית ספר הממ"ד היחידני ביבנה ורצינו ליישם זאת גם בבית ספרנו.

מטרת הפעילות:

הטמעת תהליכי הוראה למידה משמעותית תוך פיתוח מיומנויות המאה ה-21 בקרב התלמידים:


  • הבניית משמעות בצורה פעילה והמשלבת יחסי גומלין חברתיים
  • פיתוח מיומנויות המאה ה- 12
  • חשיבה ביקורתית
  • מעורבות פעילה בחיי החברה והקהילה
  • שבירת החלוקה המסורתית של הלמידה בבית הספר לתחומי דעת. הלמידה המבוססות פרויקטים יוצרת שילוב בין תחומי הדעת השונים,
  • מתן מענה לשונוּתהעצמת המורים - מורה בלמידה מבוססת פרויקטים הוא מורה המעצב את תכנית הלימודים בהתאם לעניין שלו ושל התלמידים ומנחה אותם ביסודיות ובעקביות במהלך תהליך החקר.

כמו כן המורים ירכשו ידע בכלים שיתופיים שונים לגיוון ההוראה.

תיאור השלבים שנעשו בבית הספר על מנת לקדם את הפרויקט

שלב א: סדנא למורים היכרות עם ה-PBL בימי הערכות בקיץ

בישיבת צוות ניהול שנערכה בקיץ הוחלט כי פרויקט ה- PBL ייצא לדרך ונדרשת הכנה למורים - הוחלט שנעביר למורים סדנת היכרות עם עקרונות ה- PBL.

ביחד עם הרכזת הפדגוגית נאוה חדד בנינו סדנה זו:

תוכן הסדנא: סרטון : מי הם תלמידי המאה ה-21 ודיון בעקבות הסרטון.

הסבר למורים : ההבדל בין למידת משפך ללמידה תוך הבניית ידע באמצעות סרטונים.

ובעקבות זאת מהי למידה מבוססת פרוייקטים.

הצגת דוגמאות של פרוייקטים שנעשו בבתי ספר שונים.

הצגת שלבי העבודה ב- PBL

ביסוס העקרונות באמצעות פעילות בקבוצות.

התמונה המופיעה כאן שבה מופיעים שלבי ה- PBL והיא תוצר של הסדנה

מצ"ב מצגת הסדנה

https://drive.google.com/file/d/0B3Cxdcte0HdcWWl0WVBZUUQ1cjg/view?usp=sharing


שלב ב': הכנות שנעשו בבית הספר על מנת להטמיע את הפרוייקט:

ישיבת צוות בית ספרי לקביעת תאריכים ויעדים לפרוייקט בביה"ס וכתיבה בלוח גאנט בית ספרי.

שילוב מורת סיוע בשעות עברית לכל כתה במערכת השעות על מנת לאפשר למורים להכניס חצאי כיתות לחדר המחשבים.

שעות הדרכה על ידי מדריכת תקשוב - איילה לפיד וכן השתלמות מוסדית בתקשוב על מנת לפתח את הידע המקצועי של המורים ברכישת כלים שיתופיים והבנת תרומתם לקידום הפרויקט.


שלב ג: ישיבת מורים – הצגת הנושא המרכזי בפני צוות המורים "מעורבות חברתית".

סיעור מוחין בקרב הצוות בנושא.

המורים התבקשו לחשוב על תוצר לכיתתם.

שלב ד' מפגשים פרטניים עם כל מחנך – הגדרת התוצר כיתתי וקביעת שלבי התהליך בכיתה

להלן הנושאים והתוצרים שנבחרו בכל כיתה:


כתה א': מצוות בין אדם לחברו והתוצר ספר דיגיטאלי

כתה ב' : טיפים לאורח חיים בריא והתוצר עלון מידע דיגיטאלי

כתה ג' : צמחי תבלין והתוצר הקמת גינת תבלינים במועדון הקשישים

כתה ד': מוסדות ציבור בישוב והתוצר הוא עלון מידע דיגיטאלי באתר הישוב

כתה ה' : לא השתתפו בפרויקט

כתה ו' : הווטרנים – לוחמי מלחמת העולם השנייה בישוב והתוצר סרטון מידע


שלב ה': בנובמבר המורים מתחילים את הפרוייקט בכיתה עפ"י התכנון תוך ליווי של רכזת התקשוב, ומדריכת תקשוב

כאמור בשילוב השתלמות תקשוב בית ספרית , שעות הדרכה והמורה המסייעת .

אתגרים - קשיים בביצוע הפרויקט

המורים הביעו רצון ועניין להשקיע בפרוייקט בכתתם , מה גם שהצוות הניהולי בבית הספר עשה ככל יכולתו על מנת לספק את התנאים להצלחת הפרוייקט : מורה מסייעת שתקל על המורים ושיבוצה במערכת , הדרכה פדגוגית וטכנית , תמיכה אישית ויעוץ , הצבת לוחות זמנים אבל... הטכנולוגיה...

בדצמבר 2015 החלו תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט הבית ספרית ולקראת סוף החודש האינטרנט הפסיק

לפעול בחדר המחשבים.

המועצה התחייבה להשלים את תשתיות האינטרנט בבית הספר, אך רק בסוף פברואר השלימה את חובה.

הפרוייקט החל להתנהל בעצלתיים בכיתות ובוצעו בכיתות השלבים הראשונים בלבד , אפילו כלים שיתופיים המיועדים לסיעור מוחין ואשר אותם לימדנו את המורים כמו ה- POPLET לא יכלו לעלות בחדר המחשבים ובכתות בשל אינטרנט איטי מאוד .


בסוף פברואר 2016 החלה רשת האינטרנט לעבוד שוב בביה"ס אך בשלב זה המורים היו עסוקים בפרויקטים אחרים בכיתותיהם ופרויקט ה-PBL הופסק.

למעט בכיתה ד' שבה המורה המשיכה להפעיל את הפרוייט כאשר התלמידים מביאים את המידע מהבית.

במאי 2016 היא מתכננת להפיק את העלון הדיגיטאלי ולבקש להעלותו באתר המועצה המקומי .

אור בקצה המנהרה - כתה ד' בצעה את הפרוייקט ללא מחשב...

המורה מירב מעודה, מחנכת כתה ד' גלתה יוזמה ויצירתיות והפעילה את הפרויקט ללא שימוש בחדר המחשבים וללא כתה מתוקשבת.

את סיעור המוחין היא ערכה על הלוח ותיעדה בקבצי וורד במחשב האישי שלה וזאת במקום להשתמש ב- POPLET.

התלמידים תיעדו את תהליך הלמידה בתלקיט במקום להשתמש במסמך שיתופי.

את המידע הם הביאו מהבית תוך שימוש במחשב או באייפון האישי שלהם.

הם חולקו לקבוצות על פי המוסדות בישוב אותם בחרו לחקור, אספו מידע , ערכו ראיונות וכעת הם עורכים טיוטות ראשונות להפקת עלון מידע לתושבי הישוב אינטראקטיבי אותו יטמיעו באתר המועצה.

להלן תיעוד התהליך ב-WORD כפי שבצעה המורה מירב :

https://drive.google.com/file/d/0B3Cxdcte0HdcWjYxdWVXMGZqV0E/view?usp=sharing

מסקנות - נקודות לשימור ולשיפור

הרצון להוביל את התהליך ונקיטת פעולות מקדימות (סדנאות , תכנון זמנים , שינויים במערכת , הדרכה והשתלמות )על מנת לרתום את הצוות לפרויקט רציני ומשמעותי כפי שעשינו הינו צעד חשוב בבית הספר למרות שבפועל השנה לא צלח הפרוייקט כמעט בכל הכתות בשל כשל טכנולוגי .

תשתית טכנולוגית חשובה לקידום למידה משמעותית אם רוצה לעשותה באמצעות תקשוב אף על פי שניתן לקדמה גם ללא תקשוב... וזאת באמצעות מורים חדורי מטרה ועקשנים במיוחד כדוגמת המורה מירב.

בכל זאת ישנו בסיס טוב לקידומו בשנה הבאה: המורים נחשפו ל-PBL , התנסו בשלביו הראשונים , הכירו כלים שיתופיים במהלך ההשתלמויות וההדרכות וכעת יש גם מעבדת מחשבים שפועלת כהלכה .

אינני רואה נקודות לשיפור מכיוון שעשינו הכל וכך נעשה בשנה הבאה ובע"ה נראה פירות בכל הכיתות .