IDADE MODERNA EN EUROPA

Manuel González Lago

Grandes cambios no século XVI

En 1492, unha expedición española dirixida polo navegante español Cristovo Colón chegou a A mércia. Co dedescubrimento de Amércia por parte dos españois.

-Os descubrimentos xeográficos. Outros paises, como Inglaterra o Portugal, exploraron as costas de África e Asia, buscando metais preciosos e outras materias primas.

-O desenvolvemento do comercio. A exploración de novos territorios xerou grandes riquezas e o crecemento das cidades.

-A aparición da monarquías absolutas. Os reis europeos aumentaron o seu poder á custa da nobreza.

-As novas correntes relixiosas. O cristianismo dividiuse entre católicos, que obedecían o Papa, e protestantes.

A sociedade da idade Moderna

-O rei era a máxima autoridae de cada reino.

-A nobreza e a Igrexa eran grupos privilexiados.

-A sente do común era o grupo social máis numeroso e debía pagar impostos. Formábao:

-Burgueses. Eran os habitantes das cidaes que se enriqueceran co comercio.

-Artesáns. Vivían nas cidaes e organizábanse en gremios, como na Idade Media.

-Campesiños. Non adoitaban ter terras e traballaban as da nobreza e a Igrexa.

O desenvolvemento cultural na Iddae Moderna

No século XV inventouse a impreta.

O Renacemento. Que se desenvolveu nos séculos XV e XVI.

-O Barroco. No século XVII, foi unha época de grande avance da literatura, a ciencia e a pintura.

-A Ilustración, no séculoXVIII, foi unha corrente de pensamento que revindicou a razón e a ciencia como motores de progreso.