Amadeus

Nom i cognom de l'alumne/a i classe

Fitxa tècnica de la pel·lícula

(tradueix aquests enunciats al català i repòn)

Title:
Directed by:
Produced by:
Screenplay by:
Year:
Country:
Music coordinator:
Music conductor:

FITXA ARTÍSTICA DE LA PEL·LÍCULA

(Actors/actrius principals). Posa una o dues galeries de imatges on hi aparegui una fotografia de l'actor/actriu, el seu nom complert i el nom del personatge que fa a la pel·lícula)

Wolfgang Amadeus Mozart

Busca informació sobre el compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Resumeix el més important.

Quina informació trobada et recorda a la pel·lícula? anomena com a mínim tres aspectes.

Creus que és una pel·lícula acurada històricament pel que fa al compositor?

Antonio Salieri

Busca informació sobre el compositor Antonio Salieri. Resumeix el més important.

Quina informació trobada et recorda a la pel·lícula? anomena com a mínim tres aspectes.

Creus que és una pel·lícula acurada històricament pel que fa al compositor?

L'obra: (aquesta part és individual, poseu-la duplicada amb el nom de cadascun. No es pot repetir la peça).

Busca informació sobre una obra que hagi aparegut a la pel·lícula de Mozart. Algunes són: "El rapte del Serrall", "Don Giovani", "La Flauta Màgica", "Rèquiem".

Busca informació sobre l'obra.

Digues:

- Si és religiosa o profana

- Si és vocal o instrumental

- L'argument (de què parla)

- Busca dos vídeos: un sobre l'aparició de l'obra a la pel·lícula i un sobre l'obra en una versió diferent a la de la pel·lícula