Perill al espai

L'espai, el nou abocador per les deixalles

Explicació del problema

L'espai s'ha convertit en un petit abocador per les deixalles o tots els objectes que crea l'home que estan actualment en òrbita al voltant de la terra però que no tenen cap utilitat pràctica.

Això és un problema per tots nosaltres però sobretot per els satèl·lits i les naus espacials, amb el mètode del gel aeri intentarem solucionar-ho!

Big image

GEL AERI

El mètode que utilitzarem és el del gel aeri ja que és un mètode bastant senzill.

El gel aeri o aerogel és un material molt lleuger, sintètic i porós derivat d'un gel, en què el component líquid del gel ha estat substituït per un gas.

Per deixar aquest material a l'espai el que fariem seria enviar un vehicle espacial o una sonda que deixaria anar una gran quantitat de gel aeri, on s'enganxarien totes les deixalles espacials i un cop recollida una gran quantitat d'aquestes deixalles el vehicle tornaria a l'estació base.

Promotors del mètode

Els promotors més importants són:

Samuel Stephens Kistler, que va ser qui va crear el gel aeri l'any 1931, com a resultat d'una aposta amb Charles Learned sobre qui podria reemplaçar el líquid a "gelatines" amb gas sense causar contracció.

Creiem que aquest material és efectiu després de que la sonda espacial Starduts utilitzes aquest material per primera vegada al 1999.

Avantatges i inconvenients

AVANTATGES:

  • Ultra resistent: aquest material és capaç de soportar mil vegades el seu propi pes.
  • Ultra aïllant: gràcies a la seva prositat pot resistir baixes i altes temperatures. També és aïllant acústic.
  • Gran capacitat d'absorció: pot absorvir 68,8 grams de matèria orgànica per segon.

INCONVENIENTS:

  • Llarg i car procés d'elaboració.

MARTA REINA, 3er d'ESO D