เที่ยวทั่วไทย

สถานที่ที่ชอบไป

เชียงใหม่

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ


1. เชียงใหม่ไนท์บาซ่าร์

2. วัดพระธาตุดอยสุเทพ

3. กฤษดาดอย

4. ย่านถนนนิมมานเหมินทร์

ประวัติเชียงใหม่

เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากนครราชสีมา


มีภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศอย่างดอยอินทนนท์


เชียงใหม่ถือว่าเป็นเมืองโบราณอายุนับร้อยปี


บ้านเรือนยังคงหลงเหลืออารมณ์ล้านนาให้ได้เห็น


ผู้คนใจดียินดีต้อนรับคนแปลกหน้า

แหล่งท่องเเที่ยว

ชอบไปเที่ยวกับครอบครัว

ม่อนแจ่ม

ม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 40 นาที โดยม่อนแจ่มตั้งอยู่ บนสันเขาบริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอย เดิมบริเวณนี้ ชาวบ้านเรียกว่า กิ่วเสือ เป็นป่ารกร้าง อดีตชาวบ้านเข้ามาแผ้วถางเพื่อปลูกฝิ่นจนในที่สุด

สามารถติดต่อได้ที่