הקריה האקדמית אונו

הגן הטכנולוגי, מלחה ירושלים

"שיפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה לה בשיר..."

לרגל השנה החדשה שלוחה לכם ולכל בני ביתכם

ברכת שנה טובה שנקווה כי תישא בכפה

שלום ושלווה, שגשוג וצמיחה

קבלה וחמלה תקווה ושמחה.

שבשנה החדשה הבאה עלינו לטובה

נשאף ונגיע גבוה,

נגשים משאלות,

נרקום חלומות

נודה על מה שניתן ועל מה שיש

ונייחל ונודה על מה שיתחדש

בברכת שנה מתוקה,

הקריה האקדמית אונו

קמפוס ירושלים

חדש בקמפוס...

בגאווה ובהתרגשות אנו פותחים את השנה השלישית של הקמפוס הכללי של הקריה האקדמית אונו בירושלים המונה XXXX סטודנטים. שנה בה אנו מתרחבים הן מבחינת כמות הסטודנטים ותכניות הלימודים והן מבחינת התרחבות פיזית של הקמפוס.

בקומה השניה הרחבנו את אולם 228 והוספנו כיתת לימוד חדשה -227, ובהמשך השנה מתוכננת התרחבות פיזית נוספת.

צרו קשר

הדרך הטובה ביותר להיות איתנו בקשר היא באמצעות פניות דרך האתר.