Ädelgaser

Grupp 18

Lite kort information om varje ämne

Helium He

Upptäckt: Pierre Janssen 1868

En av det mest vanligaste ämnet i universum som oftast används till ballonger som "svävar", vid inandning blir rösten väldigt ljus och uppfattas som rolig. Helium framställs ur heliumrik naturgas, främst i USA.

Neon Ne

Upptäcktes av William Ramsey och Morris Travers 1898. Neon används främst till gasfyllnad i lysrör för reklamskyltar som ska vara röda men även som kylmedium och överspänningskydd. Neon utvinns genom fraktionerad destillation av flytande luft.

Argon Ar

Argon används ofta som skyddsgas mot kväve när den är för reaktiv. Används också mycket i glödlampor där den skyddar volframtråden från oxidering. skyddsgas vid svetsning och flyttande kan användas vid behandling av cancer. Jordens atmosfär består till ca 0,9 %. Utvinns ur luften eller genom sönderfall av den radioaktiva isotopen 40k.

Krypton Kr

Upptäckt av William Ramsay och Morris Travers, framställs genom fraktionerad destillation av luft,

Finns 0,0001 % i luften, används i en del glödlampor för högre temperatur och ljusstyrka istället för argon, i kryptonflurid-lasrar till förs energi och när energitillförseln upphör söderfaller den och avger ultraviolett ljus.

Xenon Xe

Upptäcktes av William Ramsay och Morris Travers 1898 och används mestadels till blixtlampor och båglampor som finns i t.ex. bilar. Xenon framställs som en biprodukt till separationen av luft till syrgas och kvävgas

Radon Rn

Radon är en radioaktiv gas som när delas utstrålar alfapartiklar som är farligt för hälsan. Eftersom radon ofta förekommer i berggrund finns den i många hus vilket inte är bra för hälsan. Radon orsakar lungcancer om man vistats för nära den förorenade luften.

Samband mellan ädelgaserna

  • Alla ädelgaser har fullt valensskal. På grund av det är ädelgaserna kemiskt sätt stabila. Därför reagerar de sällan med andra ämnen.
  • Alla ädelgaser är i gasform vid standardtryck och -temperatur.
  • Neon, argo, krypton och xenon upptäcktes av samma personer. William Ramsay och Morris Travers.
  • Ädelgaserna är färg-, lukt- och smaklösa, och svårantändliga under normala förhållanden.

Gjord av Jacob, Andreas, Pierre och David O