Fun and Games Math

An E - Twinning Project

The Logo of our Project

This is our School and the students

Description of the project

Το πρόγραμμα προέκυψε από τη συνεργασία ευρωπαίων εκπαιδευτικών βασισμένο σε σύγχρονες θεωρητικές απόψεις και αξιοποιήθηκε στην πραγματική πρακτική λειτουργία της τάξης Επιδιώκει να ενισχύσει τις επικοδομιστικές διδακτικές προσεγγίσεις στα Μαθηματικά, να αλλάξει το ρόλο του δασκάλου στην τάξη, να κάνει τους μαθητές πιο υπεύθυνους της μάθησής τους, να τους βοηθήσει να καταλάβουν τις υπονοούμενες έννοιες και να κάνει τα Μαθηματικά πιο κατανοητά και πιο αληθινά και έτσι να δώσουν σκοπό και ευχαρίστηση στα παιδιά και να αποκτήσουν μια πιο θετική στάση απέναντι στα Μαθηματικά Τα μαθηματικά είναι ένα σπουδαίο εργαλείο για την πειθαρχία του νου, την πνευματική συγκρότηση και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης Υπάρχει ένα ποσοστό μαθητών που αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες στην κατανόηση των μαθηματικών και οι επιδόσεις τους δεν είναι καλές.Το πρόγραμμα συμβάλλει στην τόνωση της δημιουργικής δραστηριότητας, τη χρήση της μαθηματικής γνώσης στην καθημερινή ζωή.

The project will consist of :
- posting on a blog instructions games and math, which we use in working with children and a photo gallery of the lessons with the use of the above games and activities,
- use ( checking ) in their work selected games and posted by other partners and creating a photo gallery of the conducted lessons
- the creation of games and activities with children and presenting them together run a blog.

Objectives:
- developing interest in mathematics,
- consolidation of mathematical concepts,
- improving the efficiency of accounting,
- develop logical mathematical thinking,
- stimulating creative activity,
- the use of mathematical knowledge in everyday life.

Everybody:
1) exchange of ideas and development of the project,
2) create a blog,
3) posting on the blog instructions games and math used in work with children and creating a photo gallery of the lessons,
4) the use (check) in their work selected games and posted by other partners and creating a photo gallery of the conducted lessons,
5) the creation of games and activities with children and presenting them together run a blog,
6) preparation of project evaluation.

our opinion about Maths

We were so happy for the calendar so we have drown an other page

Big image

Play with our mathematics games for fun and learning ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών ακολουθήσαμε τις παρακάτω διδακτικές προσεγγίσεις:
α. Την καθαρή αφήγηση. ο μαθητής ακούει, προσέχει και κρατά σημειώσεις.
β. Την καθαρή ανακάλυψη. Ο μαθητής καθορίζει το πρόβλημα και προσπαθεί να το λύσει.
γ. Την καθοδηγούμενη ανακάλυψη. Ο δάσκαλος καθορίζει μόνο το πρόβλημα ή καθορίζει το πρόβλημα και δίνει και τις οδηγίες και ο μαθητής λύνει το πρόβλημα ακολουθώντας τις οδηγίες του δασκάλου.

ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΗ διδασκαλία των μαθηματικών έχει στόχο να κεντρίσει το ενδιαφέρον του μαθητή μέσα από μια προβληματική κατάσταση και να προκαλέσει την ενεργοποίηση των διανοητικών του ικανοτήτων με δραστηριότητες στις οποίες θα εμπλακεί ως την επίλυσή της. Για να θεωρηθεί επιτυχημένη μια διδασκαλία των μαθηματικών πρέπει να αρχίσει με μια οργανωμένη παρουσίαση μικρής διάρκειας, να διαθέτει ζωντάνια, να εκφράζεται με λόγο πρόσχαρο, απλό, λιτό, να εκφράζει θετική στάση ως προς το αντικείμενο της μάθησης και να παρωθεί το μαθητή προς την κατανόηση του προβλήματος.

Ξέρουμε σήμερα ότι η γνώση δε μεταφέρεται παθητικά από το δάσκαλο στο μαθητή, αλλά κατασκευάζεται στον εσωτερικό κόσμο του μαθητή με την ελεύθερη συμμετοχή του σε δραστηριότητες που έχουν στόχο την επίλυση προβληματικών καταστάσεων με συνεργασία, συζήτηση και ελεύθερη έκφραση.

Ελεύθερη συμμετοχή του σε δραστηριότητες που έχουν στόχο την επίλυση προβληματικών καταστάσεων με συνεργασία, συζήτηση και ελεύθερη έκφραση.

Εξασφαλίσθηκαν

συνθήκες κατάλληλες που να ευνοούν τη συνεργασία, τον διάλογο και την ελεύθερη έκφραση των απόψεων των μαθητών,

πρακτική εξάσκηση του μαθητή σε διάφορες προβληματικές καταστάσεις, στις οποίες καλείται να εφαρμόσει τις θεωρητικές γνώσεις που απόχτησε και είναι σχετικές με τις καταστάσεις αυτές. Δόθηκαν

κίνητρα να ασχοληθούν οι μαθητές με τεχνικές και με στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων με την παρουσίαση προβλημάτων που έχουν σχέση με την καθημερινή ζωή.

Οι μαθητές ερευνούν, αναζητούν, μαντεύουν, δοκιμάζουν, τροποποιούν τη σκέψη τους, ξαναδοκιμάζουν μέχρι να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Πρέπει το πρόβλημα που θα του δοθεί να είναι πρωτότυπο και να εξάπτει την περιέργειά του, δεν πρέπει να είναι πολύ δύσκολο, γιατί εύκολα αποθαρρύνεται ούτε πολύ εύκολο, γιατί γίνεται βαρετό και ατονεί το ενδιαφέρον του.

Πρέπει επίσης το πρόβλημα να κρύβει κάποιο μυστήριο ώστε να διεγείρει την φαντασία του μαθητή. Ο δάσκαλος πρέπει να τονώνει συνέχεια το ενδιαφέρον του μαθητή δείχνοντας ενθουσιασμό για το αντικείμενο που διδάσκει, γιατί ο δάσκαλος που πλήττει και δεν ενδιαφέρεται για το αντικείμενο που διδάσκει είναι αποτυχημένος και αυτό το βλέπει ο μαθητήςΠαιδαγωγική καινοτομία και Δημιουργικότητα

Κατά τη διάρκεια του έργου διδαχτήκαμε σχεδόν όλες τις ενότητες της ύλης της Α΄δημοτικού μέσα από παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες. Καταφέραμε να ενσωματώσουμε την παραγωγή γραπτού λόγου, τα τεχνικά μαθήματα ( ζωγραφική και θέατρο)και τη μελέτη περιβάλλοντος. Χρησιμοποιήσαμε διάφορα υλικά της καθημερινής ζωής και προσπαθήσαμε να ενώσουμε τις δραστηριότητες των μαθηματικών με την καθημερινότητα. ( ως τεστ PISA)

Γνωριμία με τους αριθμούς

μαθαίνω τον αριθμό 4

Μαθαινω το 3

Big image
Fun and Games maths
The Christmas story of numbers (A' class)

πως εργαστηκαμε για καθε αριθμο

τα παιχνιδια που στειλαμε στους φιλους μας

Big image

παιχνιδια που λαβαμε και τα παιξαμε

η γνωμη μας για το προγραμμα

Big image