Freunde

Wir übersetzen Adam Mickiewicz

Przyjaciele

Nie masz teraz prawdziwej przyjaźni na świecie;
Ostatni znam jej przykład w oszmiańskim powiecie.
Tam żył Mieszek, kum Leszka, i kum Mieszka Leszek.
Z tych, co to: gdzie ty, tam ja, - co moje, to twoje.
Mówiono o nich. że gdy znaleźli orzeszek,
Ziarnko dzielili na dwoje;
Słowem, tacy przyjaciele,
Jakich i wtenczas liczono niewiele.
Rzekłbyś; dwójduch w jednym ciele.

Freunde

Es gibt keine echte Freundschaft in der Welt.

Das letzte Beispiel kenne ich in dem oszmiański Landkreis.

Dort lebte Mieszek, der Gevatter Leszek, und der Gevatter von Mieszek – Leszek.

Von diesen, die: wo bist du, da bin ich, - was meine, ist deine.

Es wurde von ihnen gesagt: wenn sie ein Nüsschen fanden.
Ein Körnchen in zwei teilte;

Also solche Freunde.

Wie es nur wenige gibt.

Man könnte sagen: zwei Menschen in einen Körper.