אני ילד ירוק...

בית ספר לאמנויות "אפיק" באר שבע

פעילות בגינה בשנת שמיטה

ביהדות, שנת שמיטה הוא שמה של השנה השביעית במחזור של שבע שנים. בשנה זו מצווה עם ישראל לקיים את מצוות השמיטה - לשבות מחלק גדול מהמלאכות בשדות חקלאיים בארץ ישראל ולהפקיר את הפירות לכל המעוניין לקוטפם. שנת השמיטה מלווה גם במצוות שמיטת כספים ובמצוות הקהל. במשנה ישנה מסכת העוסקת בשנת השמיטה והלכותיה - מסכת שביעית.

שנת השמיטה הקרובה תהיה שנת ה'תשע"ה, אשר תחל ב-25 בספטמבר 2014, בראש השנה.( ויקיפדיה)

בית ספר לאמנויות "אפיק" באר שבע