טיול לירושלים

טיול לירושלים

אנו נבקר בבית המשפט העליון...