קווי 67

גבולות ישראל

מהם קווי 67?

קו הירוק הוא קו שביתת הנשק של מדינת ישראל עם מצרים, עם ירדן, עם סוריה ועם לבנון, כפי שנקבע בהסכמי שביתת הנשק שנחתמו בשנת 1949, לאחר מלחמת העצמאות ועד לפריצת מלחמת ששת הימים בשנת 1967. שמו ניתן לו מכך שהוא צויר בעיפרון ירוק על המפה שנעשה בה שימוש בדיונים.

גבולותיה של ישראל לפני 1967 שיקפו את פרישת הכוחות הישראלים והערבים מיד לאחר מלחמת העצמאות ב-1948.

השאלה האם ישראל צריכה לסגת חזרה לגבולות הקו הירוק היא אחד ממוקדי המחלוקת המרכזיים בסכסוך הישראלי פלסטיני ובשיח הפוליטי הפנימי בישראל.

Big image

בעד או נגד

אני בעד שעשו את הגבולות האלה מסיבה בטחונית מכיוון שמדינות מחוץ לא יוכלו להיכנס אלינו לארץ ואם מנסים להכנס אלינו אז הצבא תופס אותו ואז הם לא יכולים לעשות דברים רעים בארצינו.