קינואה

מגישה: נועה ורנר

Big image

מקור: בהרי האנדים של פרו, בוליביה וצ'ילה בדרום אמריקה

אזור גידול מרכזי: פרו ובוליביה

משפחת צמחים: ירבוזיים

Big image

בתמונה: רואים את בוליביה ופרו המובילות בייצור קינואה. ואת הרי האנדים מסומנים גם כן.