TNTT WEEKLY

Week of March 12th, 2018

VEYM Training Camp this Weekend.

Xin tất cả quý thành viên hướng về và hiệp ý cầu nguyện cho Sa Mạc Dấn Thân 15, Huấn Luyện HTC1 tại Miền Nam vào cuối tuần này. Mến chúc quý Sa Mạc Sinh gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp, đầy tinh thần hăng say và niềm vui trong Chúa Giêsu Thánh Thể. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành cùng quý Sa Mạc Sinh và Ban Điều Hành Sa Mạc!

Big picture

Ban Huấn Luyện SMCI 0229 - Dấn Thân 15 - Mar 15-18, 2018 - Kerens, TX - MN/LDDMMC
SMT: Phan Thảo Hương SMP: Phạm Canh Dần

Big picture

Sa Mạc sinh tại Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1 - Dấn Thân 15

Good luck to VEYM Team Race to Praise

Run for your life and run for Christ... Go VEYM Team! Race to Praise the Lord!

This Sunday March 18, 2018 @6:55am PST

To watch it online: http://losangeles.cbslocal.com/tag/los-angeles-marathon/

Big picture

Chúc Mừng! Chúc Mừng!

Tạ ơn Chúa Giêsu Thánh Thể đã ban nguồn ơn Thánh để hai sa mạc huấn luyện huynh trưởng và Trợ Tá thuộc Miền Đông Nam và Miền Tây Nam được thành công tốt đẹp.

Big picture

Sa Mạc Rạng Đông 40 & Samaritanô 66, Miền Đông Nam

Big picture

Sa Mạc Đồng Tiến 10, Lửa Thiêng 49 & 50, and Samaritanô 63, Miền Tây Nam

Live your Eucharistic Day & contribute your Spiritual Flowers to the VEYM Spiritual Treasure

Big picture

40 Days Journey with VEYM & VEYM National Day of Sacrifice

What

  • This Lent, all VEYM members are invited to participate in 2018 VEYM National Spiritual Bouquet Campaign to: Foster a daily practice of spiritual calm where God is at the center, and Live the Eucharistic Day through Prayer, Holy Communion, Sacrifice, and Apostolic Works.
  • VEYM celebrates the Motto of Sacrifice, one of its four mottos: Pray, Holy Communion, Sacrifice, and Apostolic Works (Phong Trào TNTT mừng Khẩu Hiệu Hy Sinh một trong 4 khẩu hiệu của Thiếu Nhi Thánh Thể: Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Việc Tông Đồ)

When

  • The Campaign begins on Ash Wednesday February 14th, 2018 and ends on Holy Saturday March 31st, 2018.
  • The first Sunday of Lent - VEYM National Day of Sacrifice.

How

Hội Nghị Giôsua 2018/ Joshua Congress 2018

Big picture

VEYM WEEKLY GOSPEL RESOURCES

Big picture
Sa Mạc Huấn Luyện in 2018

Click Sa Mạc Huấn Luyện in 2018 button above to view all the training camps of VEYM

NIÊN LIỄM VEYM 2017-2018


Xin chân thành cám ơn các Đoàn đã nhanh chóng đóng Niêm Liễm cho Niên Khoá 2017-2018. Nhấn vào Danh Sách Các Đoàn Đóng Niên Liễm 2017-2018 để xem bản báo cáo các Đoàn đã đóng niên liễm.


Cách thức đóng niên liễm hàng năm:

  1. Ngày 15 Tháng 10: Đoàn gửi số thành viên theo Ngành về Văn Phòng Trung Ương
  2. Ngày 01 Tháng 11: Dựa theo con số thành viên báo cáo từ Đoàn, Văn Phòng Trung Ương gửi hóa đơn niên liễm (membership invoice) về các Đoàn.
  3. Ngày 31 Tháng 12: Hạn chót gửi Niên Liễm về Văn Phòng TNTT.
  4. Ngày 31 Tháng 01: Văn Phòng TNTT gửi phần Niên Liễm của Miền/Liên Đoàn về Miền và Liên Đoàn ($5 gửi về Miền, nếu Miền có Liên Đoàn: $3 gửi về Miền & $2 gửi về Liên Đoàn.)
  5. Thành Viên 18 tuổi trở lên: có thể ghi danh và đóng niên liễm tại VEYM Membership.


If you have any question regarding to the new membership dues payment process, please contact Tr. Lê Ngọc Khánh, Tổng Thủ Quỹ via email tongthuquy@tntt.org.

VEYM 2018 EVENTS

January 15th, BTV TU Meeting (BGQ Headquarter)

January 22nd, National Directors of PWPN & EYM Meeting, Vatican

January 23rd, BNH TU Meeting - 1st Quarter 2018

January 28th, Kickoff Meeting for Benchmark Assessment, Virtue Meeting

January 29th, BTV TU Meeting (Joshua Congress)

January 31st, Membership Dues $5 back to 8 Regions

February 14th, Spiritual Bouquet

February 16th, Lunar New Year

February 18th, National Day of Sacrifice (Celebrate VEYM Sacrifice Motto)

February 21st, BTV TU Meeting with IT Team (IT Demo)

February 24-25th, Ban Tu Chính Nội Quy Meeting, TNTT Office, CA & Online

February 27th, BTV TU Meeting with CTM (Joshua Congress)

March 4th, Lễ Tuyên Hứa Tân BCH Northeast Region

March 7th, BNHTU Meeting - 2nd Quarter 2018

March 8th, Southwest Region SMHLHT Cap I, II, Samaritano 65

March 9th, Southeast Region SMHLHT Cap I, Samaritano 66

March 10th, Northwest Region - BTV Election

March 15-18th, South Region SMHLHT Cap I

April 11-13th, VEYM attends National Dialogue Meeting, NJ

April 13-15th, Southwest Region SM Cap 1

May 31st-June 3rd, Northeast Region SMHL Cap I & II

June 3rd, National Day of Adoration/Celebrate the Holy Communion Motto

June 5th, BNHTU Meeting - 3rd Quarter

June 5-10th, Sinai 24 & Tiberia XII, Dallas, TX

Jul 12-15th, Western Region SM Cap 1 & 2, King City

July 26-29th, Joshua Congress, GA - Bầu Cử Ban Chầp Hành Trung Ương

Aug 2-5th, Southwest Region SM Cap 1, Long Beach

Aug 9-12th, Mid-Atlantic Region SMHLHT Cap 1 & 2, Quanico, VA

Sep 5th, BNHTU Meeting - 4th Quarter

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông