A la nostra classe lluitem

per a l’eliminació de la violència envers les dones

Fer alguna cosa com una nena no pot ser un insult

Always #LikeAGirl (subtitulado español) corre como una niña

El control també és violència

Hi ha cops que no es veuen. Al mínim símptoma, talla!

No donem l'esquena

No és amor
Després de veure els vídeos i reflexionar sobre el que ens mostren, hem decidit expressar el nostre rebuig mitjançant uns còmics.

No podem ignorar el problema, no ajudar o girar la vista també ens fa còmplices de la violència.

Els nostres còmics