הטרור הנאצי

גיא אבירם ושניר נוריאל

צועני הונגריה בשואה

השמדת צוענים במחנה אושוויץ

Wednesday, Dec. 16th 1942 at 12am to Wednesday, Aug. 2nd 1944 at 12am

Auschwitz, Poland

Oswiecim, Lesser Poland Voivodeship

הצוענים כמו היהודים נרדפו בזמן מלחמת העולם השנייה על ידי הנאצים בגלל שהיו מיעוט ושוני בחברה הגרמנית ולכן לא נכללו בגזע הארי גם עם היו אזרחים גרמנים. בשני באוגוסט 1944 חוסל מחנה אושוויץ והצוענים נשלחו לתאי הגזים, בתאריך זה מצוין יום הזיכרון להשמדת הצוענים.

הקישור לדף המידע-

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94

Eva Fahidi talks about the extermination of the Gypsy camp in Auschwitz. (Requiem for Auschwitz)