Cable electrodinàmic

Mètode per netejar deixalles espacials

Introducció

Estimats lectors/es, en aquest article explicarem un mètode per començar a reduir les deixalles que hi ha a l'espai, deixalles potencialment perilloses per als satèl·lits o per una nau espacial. Hi ha moltes maneres de reduir-ne les deixalles. Però nosaltres en pensem que una bona opciò en seria el cable electrodinàmic, ja que no és molt car i tampoc és molt difícil d'aconseguir-ne els materials.
Big image

Cable electrodinàmic

Les Corretges electro dinàmiques són llargs cables conductors, com el que es va desplegar des del satèl·lit lligat, que poden operar sobre principis electromagnètics com a generadors, mitjançant la conversió de la seva energia cinètica en energia elèctrica, o com Motors, convertint energia elèctrica en energia cinètica. El potencial elèctric és generat a través d'una corretja de conducció per el seu moviment a través del camp magnètic de la Terra. L'elecció del metall conductor per ser utilitzat en una corretja electrodinàmica ve determinada per una varietat de factors. Els principals factors inclou generalment una alta conductivitat elèctrica, i baixa densitat. Els factors secundaris, depenent de l'aplicació, inclouen el cost, la resistència a la tracció, i el punt de fusió.

Promotors

Avantatges i inconvenients

Avantatges

1- No és el més car dels mètodes.

2- S'estima que als 10 anys totes les deixalles espacials ja seran erradicades .

3- Un cop utilitzat el cable podria ser reutilitzat en deixalleries per separar els objectes metàl·lics grans, dels altres

4- No hauríem de desfer-nos de les deixalles un cop a la Terra es desintegraran a l'atmosfera

5- Incorporaria sensors per saber si hi ha algun asteroide proper a la Terra

6- Podria incorporar plaques solars perquè així funciones per ella mateixa, la bateria duraria molt més, ja que només utilitzaria mitja part, ja que a l'altre li toca el sol.

Inconvenients

1- S'hauria de canviar la bateria cada 3-4 anys aproximadament, degut a que les piles no duren per sempre.

2- Si alguna peça arriba a destruir peça arriba a destruir part del cobertor del cable per on passa l'electricitat ho hauríem de arreglar al moment.

3- Serà perillós per les naus que vulguin sortir de la Terra cap a l'exterior ja que faria que les naus quedessin atrapades per l'afecte electromagnètic .

4- No podria arribar a totes les deixalles esparcides al voltant de la Terra.

5- Pot atreure a altres satèl·lits actualment actius, si no s'especifiquen. ( hauríem de enviar anuladors als satèl·lits actius per que el camp no fes efecte sobre ells, però el cost Aprox. dels anuladors es de 50.000 euros, molt cars. )

Projecte per reduir les deixalles de l'espai

Calculem aproximadament que el cost del projecte és de 1Milió d'euros degut a la gran quantitat de peces i bateries.