מערכת השרירים

יחידת הוראה לתלמידי מגמת מדעי החנ"ג בכיתה י

הצגת שלושת סוגי השרירים בגוף האדם

Human Skeleton - Muscles

מבנה וכיווץ מקרוסקופי של שריר

חיבור שריר עצם - יצירת תנועה במפרק - פעולת שרירי השלד

תלמידים עובדים בקבוצות

כל קבוצה חוקרת שני שרירים

הכנת מצגת הכוללת את:

שמות השרירים בעברית ולטינית

תמונות

תחל ואחז

פעולה מבחינה אנטומית

סרטונים המדגימים את תנועת השריר באופן מיטבי

הצגה מול עמיתים ומורה

תלמידי הכיתה שואלים שאלות

הערכת מורה על פי מחוון

שליחת המצגת לאתר בית הספר למרחב כיתתי

משחק מסכם עם הסמרטפונים

Big image

פיתוח יחידת ההוראה לימוד והכוונת התלמידים - ד"ר מיכל זלצמן

על פי חומר הלימוד לבגרות עיונית בחנ"ג מספר הלימוד "הפיזיולוגיה של המאמץ"