Les deixalles espacials

Què són les deixalles espacials?

Les deixalles espacials són residus sense cap utilitat de naus espacials i satèl·lits que circulen per l' òrbita terrestre. Poden causar problemes ja que poden arribar a colisionar amb satèl·lits en funcionament i per això es busquen formes per a desviar-los (en cas de que la seva trajectoria acabi en una colisió ) o per destruir-los ( apropant-los a l' atmosfera on la gravetat els atraurà i s' autodestruiran amb la fricció de l 'aire
Big image

Com funciona el sistema de enteja de deixalles espacials per làser?

Els protons del làser poden desaccelerar el projectil uns o,o5cm/s. Calculen que en una hora o dues actuant sobre l' objecte l' arribarien a desviar fins a vint metres per dia. El pla és atraurel' s cap a la terra i que es desintegrin al caure.

Qui promociona i administra aquest metode?

Un dels desenvolupadors d'aquest projecte i per tant un promotor és EOS space systems.

També el govern Australià va posar de les seva part amb 13,7 M d' euros. Qui lidera aquesta iniciativa es la RSAA (Escola d'Investigació i Astronomía i Astrofísica de la Universtitat Nacional Australiana).

Avantatges i inconvenients

avantatges: Evitaria moltes futures colisions a l' espai i no s' haurien d' invertir tants diners en reparacions


Inconvenients: Té un alt cost d' investigació, de funcionament i de manteniment.