מרצ

השמאל של ישראל!

מהפך עם מרצ בתוך הממשלה | קליפ בחירות 2015 | שמאל זה מרצ

רקע כללי:

מרצ היא מפלגת שמאל סוציאל-דמוקרטית ציונית ישראלית. המפלגה הורכבה בשנת 1992 מאיחוד של המפלגות רצ ומפ"ם. המפלגה הייתה בשיאה בכנסת ה-13, עם 12 מנדטים ובבחירות האחרונות זכתה בחמישה כיסאות הכנסת בראשות זהבה גלאון. האידאולוגיה של המפלגה משותת על עקרונות הבאים:

חופש הביטוי

הפרדת דת ממדינה

צדק חברתי

סביבתנות

שתי מדינות לשני עמים

פמיניזם

מדינת רווחה

מצע חברתי

מרצ מאמינה, כי חובת המדינה לפעול לטובת כל תושביה על בסיס של שוויון מהותי ושיש לצמצם את הפערים הכלכלים בחברה הישראלית. מרבית הצעירים הישראלים ללא בטחון כלכלי ומעמד הביניים הולך ונחלש. הנפגעים העיקריים מהמדיניות החברתית-כלכלית הקפלסטית הדורסנית של ממשלת ישראל הן אוכלוסיות מוחלשות, פלסטינאים אזרחי ישראל, חרדים, מזרחים, יוצאי אתיופי, יוצאי ברה”מ לשעבר ותושבי הפריפריה. המצב החברתי-כלכלי נמדד לא רק בנתונים יבשים, אלא גם בתחושת האזרחים והאזרחיות. המיאוס מהמדיניות החברתית-כלכלית המעוותת והרצון בשינוי מהותי בסדרי העדיפויות של ממשלת ישראל, מצא ביטוי בקיץ 2011 ביציאת המונים אל הרחובות למחאה.

מרצ מציעה מדיניות כלכלית הוגנת, צודקת ונקיה שמאמינה במדינת רווחה ובמגזר ציבורי חזק, בצמצום האי-שוויון, וברגולציה ופיקוח שימנעו ניצול של עובדים ושל כספי ציבור.


ראשי הנושאים שעליהם מדברת המפלגה למען קידום המדינה בנשוא זה הם:

כינון מחודש של מדינת רווחה רחבה ועדכנית, המספקת שירותים חברתיים לכל בתחומי החינוך, הבריאות, הדיור, השירותים הסוציאליים והתעסוקה, תוך החזרת האחריות של המדינה על שירותים הניתנים לתושבים.
שינוי מדיניות המיסים, באופן שיפחית את אי השוויון במשק.
מהפיכה בשוק העבודה שמטרתה הבטחת שכר הוגן, בטחון תעסוקתי, סיוע והכשרה מקצועית למובטלים. שינוי סדר העדיפויות – הפסקת ההשקעה הבלתי פרופורציונאלית בהתנחלויות ובתקציב הביטחון, והתניית כל התקציבים לחינוך החרדי בלימודי ליבה.

בנוסף מרצ שמה דגש כי הפתרון לבעיה הכלכלית חברתית בארץ הוא הגעה להסדר מדיני. צמצום תקציב הביטחון והפסקת ההשקעות בהתנחלויות הם חלק בלתי נפרד מהמדיניות החברתית-כלכלית הנדרשת לישראל.

תוכנית מדינית

הממשלה כיום מאמינה שהסכסוך הישראלי\פלסטיני אינו בר פתרון. ולא מנסה לקדם אף תהליך לפתירת המצב אף במחיר הוקעת ישראל ובידודה, ותוך ערעור הדמוקרטיה הישראלית והתהוות משטר אפל בנוסח ”אפרטהייד”. מרצ מאמינה שהסכסוך כן בר פתרון וכי במתווה שתי מדינות לשני עמים! לשם כך נדרש סיום הכיבוש של ישראל בשטח פלסטין ותחימת הסכם שלום על בסיס מתווה ”יוזמת השלום הערבית” משנת 2002, כאשר היא עונה על מכלול צרכי הבטחון של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הגבול בניהן יקבע לפי קווי גבול של 1967 תוך חילופי שטחים מוסכמים. שתי הבירות לשתי המדינות יכונו בירושלים, כמרחב אורבני מאוחד וריבונות מדינית מפוצלת. רצועת עזה הינה חלק בלתי נפרד של המדינה הפלסטינית. ישראל תסייע לחדש את לכידות הגדמ”ע והרצועה כיישות אחת, ותפעל בתיאום עם הפלסטינים להסרת המצור על עזה. הממשלה תאפשר תכנית שיקום בינלאומית רחבת היקף של התשתיות, רבעי המגורים ואיזורי התעשיה והחקלאות ברצועה.

חברה לכולם-זכויות האזרחים הערבים כמיעוט לאומי

ישראל היא מדינה דמוקרטית, מדינת העם היהודי ומדינת כל אזרחיה. מעמד כל אזרח ואזרחית ללא הבחנה על רקע לאום חייב להיות שווה. מלבד הבטחת שוויון מלא לכל אזרחי המדינה, ישראל תכיר במיעוט הערבי כמיעוט לאומי שלו זכויות קולקטיביות, ותאפשר לו לממש ולבטא את תרבותו הייחודית ולפעול בשפתו. התשובה היחידה לגל הגזענות הגואה היא שוויון זכויות מלא – אישיות וקולקטיביות.

מצע לחינוך

למרצ שמה דגש על חינוך ומאמינה כי מערכת החינוך היא המשאב החשוב ביותר לכינונה של חברה דמוקרטית, שוויונית ומצליחה. היא הכינה תוכנית מלאה למען תיקון ושיגשוג של מערכת זו בארץ. מכיוון שאיננו יכולות לרשום את כולו כאן הינה התמצית:

  • חוק חינוך חינם מגיל שלושה חודשים.
  • מערכת חינוך שתכניה מייצגים את המגוון התרבותי והיסטורי של כל חלקי המדינה.
  • הנחלת השיוויון המגדרי בתוכנית הלימודים.
  • יושם דגש על נקודת המבט הסביבתי וחיי הקיימות.
  • שילוב כיתות ובתי ספר דו לשוניים.
  • תפעל להפיכת גני הילדים בישראל למסגרת חינוכית ציבורית אחידה ואיכותית לגיל הרך.
  • שיעור ההוצאה הפרטית לחינוך בישראל הוא מן הגבוהים (מורים פרטיים וכדומה..) שגורם לפערים ואי שוויון בין התלמידים.
  • יש לשפר באופן ניכר את מעמד המורה בישראל, ולבצע כל שינוי מערכתי בחינוך בשיתוף ובהתייעצות עם המורים. איכות מערכת החינוך תלויה באיכות מוריה!
  • ועוד הרבה הצעות ושיפורים...

דת ומדינה

מדינת ישראל היא מדינת חוק ולא מדינת הלכה. חופש הדת והמצפון ושוויון הזכויות לכל אזרחי ישראל בלי הבדל דת, גזע ומין, שהובטחו במגילת העצמאות, עולים בקנה אחד עם תפיסה נאורה של המורשת היהודית המבוססת על שוויון ערך האדם, חופש הבחירה וחרות המחשבה.

מרצ רואה במורשת ישראל ובמשפט העברי מקור השראה ליצירה ולהווי חיינו, אך לא מקור של סמכות או נורמה מחייבת במדינה דמוקרטית ובעולם הפתוח לקדמה, ליצירה ולמחקר.

הנושאים אותם ברצונה של מרצ לקדם

מאבק בהדרת נשים

נישואים וגירושים- אזרחים כולל חד מינים

קבורה אזרחית-חלופית

שבת ומועדי ישראל זכותו של עובד לא לעבוד בימי שבת

חינוך מדע ותרבות הנחלת הערכים ההומנים של המורשת היהודית

שיר התעוררות