Trimmen voor beginners

toets module 1

1. waar is de toets op gericht?

  • Product
  • Proces
  • Voortgang
  • Selectie

2. is de toets betrouwbaar?

De toets is betrouwbaar omdat: de toets over een maand nog steeds het zelfde is.

De toets is niet betrouwbaar omdat: de toets niet door een examen commissie goed gekeurd is. ( geen officiële toets )

3. Is de toets valide?

JA de toets is valide. Want de toets is meetbaar.

4. Heb je de juiste middelen gekozen voor het doel wat je wilde bereiken.

JA want er zit diversiteit in de toets.

5. hoe geef je cijfers?

Er is een totaal aantal punten te behalen elke vraag heeft punten.

Evaluatievorm

De toets is cognitief. Waarom?
  • Omdat er schriftelijk vragen gesteld worden d.m.v. een toets

Psychomotorisch. Waarom?

  • Omdat de toets ook demonstreerbaar is en er zitten praktische opdrachten in.