Технике успешног учења

Упутство за ученике 5. разреда

Које учење називамо успешним?

  • Учење којим штедимо време (рационално га користимо)

  • Учење које обезбеђује разумевање градива

  • Учење које омогућава дуго задржавање наученог градива

Мотивација

Успех у учењу, у највећој мери, зависи од мотивације.

Корисне информације

Упутство сачинила

педагог