המים

חשיבות המים

למה אנחנו צריכים מים?

למים יש חשיבות גדולה מאוד בחיינו, אנחנו משתמשים במים

כל הזמן לשתייה, למקלחת, לשתיפה, השקייה וכו'.

אנחנו צריכים ללמוד לא לבזבז מים ולהשתמש

בצורך המתאים.

שימוש בבור מים לאגירת מים והשקיה