Dementie en gedrag.

Gedragsproblemen bij dementie.

Wanen en agitatie

Bij dementie kunnen er gedragsproblemen optreden, twee daarvan zijn wanen en agitatie.
Big image

Wanen

Wanen: een fantasie die een persoon beschouwt als werkelijkheid.


kenmerken: bij wanen is er een denkbeeld dat niet met werkelijke opvattingen en/of ideeën overeenkomt en waarvan men niet af te brengen is omdat zijn werkelijkheid is.


Wanen zijn bijna niet te voorkomen wel te onderdrukken met medicijnen zodat de patiënt deze onder controle kan houden. Het beste is om in te gaan op de angst die de patiënt ervaart door de wanen. probeer te laten zien dat de wanen niet echt zijn of probeer de patiënt af te leiden met muziek luisteren of foto's kijken. Of door een activiteit te doen.

Big image

Agitatie

Agitatie: zenuwachtige onrust of onrustige beweging.


kenmerken:

Wat we zoal tegenkomen bij agitatie: slaan, schoppen, duwen, bijten en krabben,
doelloos rondlopen, voorwerpen verzamelen of verstoppen, en telkens
herhalende gedragingen, voortdurend en buitensporig om aandacht of hulp vragen, of het telkens herhalen van zinnen en vragen, vloeken, gillen en krijsen.


Om het gedrag te kunnen voorkomen zal gezocht moeten worden naar de achterliggende oorzaak of oorzaken van het gedrag. En dan kan er op ingespeeld worden.

Big image