Ik maak kaas

gip

maken van kaas

Kaas maken is vrij simpel. Het belangrijkste is dat je proper en correct werkt. 1st wordt bij de melk stremsel, zuursel, salpeter en calciumchloride. Hierdoor wordt er wrongel en wei uit de melk gevormd. Deze wrongel wordt gesneden en geroerd. De wei wordt verwijderd en de wrongel wordt in perspotjes gedaan en geperst. Na het persen kan de kaas worden gepekeld en daarna kan deze rijpen. Bij het rijpen wordt het type kaas bepaald. Dit wordt bepaald door rijpingstijd. Na het rijpen is de kaas klaar om opgegeten te worden.

Mijn proef

De proef was 3 kazen maken met verschillende hoeveelheden stremsel. Na de bereiding moet de massa dichtheid van elke kaas bepalen. En het verband tussen de hoeveelheid stremsel en massadichtheid bepalen.

de bereiding

resultaten

Uit de proef is gebleken dat de kaas met te weinig stremsel de grootste massadichtheid heeft, dan komt de kaas met te veel stremsel en dan komt pas de kaas met juiste hoeveelheid stremsel.


Hieruit blijkt dat er geen verband is tussen de hoeveelheid stremsel en de massadichtheid.

smaaktest

Tijdens de smaaktest mochten 17 leerlingen en leerkrachten de drie verschillende kazen proeven en punten op de smaak geven.

Uit de test blijkt dat de kaas met te weinig stremsel het lekkerst wordt bevonden door meer dan de helft van de deelnemers.