Kommunernes Landsforening

Lærerne skal have mindre forberedelsestid!

Lærerne skal have nye arbejdsregler

KL mener at landets folkeskolelærernes forberedelsestid skal nedskæres. KL synes ikke det er nædvendigt med mere, eller så meget som de har.

I dag dikterer aftaler mellem Danmarks Lærerforening og kommunerne, hvor meget lærerne kan undervise, og hvor meget tid lærerne kan bruge til bl.a. forberedelse, pauser, forældresamarbejde og andre opgaver i tilknytning til undervisningen. Lærerne er den eneste faggruppe, som arbejder under så vidtgående regulering. KL mener, at lærernes arbejdsdag i stedet skal tilrettelægges i dialog med ledelsen, så det passer til lokale behov – ligesom det foregår på alle andre arbejdspladser.