גלדה מאיר Golda Meir

By: Shira Levy and Malkah Manouel