Küsimustiku koostamine

Hea küsimustiku koostamise reeglid

Hea küsimustik


 • selge sõnastusega,
 • kergesti ja üheselt mõistetavate küsimustega
 • kompaktne ja kiiresti vastatav,
 • vormistuselt korrektne,
 • koostatud nii, et vastajate ja andmete töötlejate potentsiaalselt tehtavate vigade hulk oleks minimeeritud.

Hoiduda tuleks

 • suunavad küsimused
 • teaduslikult täpse, kuid pika ja keeruka sõnastusega küsimused
 • mitmeti mõistetavad küsimused
 • ärritavad küsimused
How to Write a Survey or Questionnaire

Küsimuste koostamisel mõtle ja otsi infot

 • Kas uuritavat nähtust saab mõõta otse või indikaatori(te) kaudu?
 • Kas nähtust on eelnevates uuringutes mõõdetud ning kas leiduvad usaldusväärsed ja sobivad küsimustikud, mida saaksid aluseks või eeskujuks võtta?
 • Kas saab juba olemasolevaid mõõdikuid kohandada või tuleb välja töötada uued mõõdikud/küsimused?
 • Kas peaks kasutama kellegi kogenuma abi?
Big image