Mantel zorg

Waardingen Mantelzorgers PvdA

Mantelzorg

De PvdA heeft grote waardering voor mantelzorgers die veel en intensieve zorg voor hun naasten op zich nemen. De PvdA wil hen beter ondersteunen, zodat overbelasting voorkomen wordt en zij werk, zorg en gezin beter kunnen combineren. In het keukentafelgesprek wordt samen met de gemeente en andere betrokkenen besproken welke zorg vrienden, familie of buren kunnen bieden. Professionele zorg moet afgestemd worden op de zorg die door mantelzorgers gegeven wordt. Mantelzorg is nooit verplicht. Er blijft een vangnet voor hen die geen netwerk hebben of een netwerk hebben dat niet kan voorzien in de gewenste ondersteuning.

over NVZD

Over NVZD

De NVZD – Vereniging van bestuurders in de zorg - is met ruim 800 leden, circa tweederde van de huidige werkzame bestuurders, dé beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg.

De activiteiten van de vereniging hebben in de eerste plaats betrekking op ondersteuning voor het professioneel functioneren. Als de beroepsvereniging van bestuurders maken we in het maatschappelijke debat de meerwaarde van de bestuurdersfunctie zichtbaar en leveren een bijdrage aan het intrinsieke belang, de statuur en het gezag van de functie. Naast de dienstverlening voor het professioneel effectief handelen heeft de vereniging ook een uitgebreid assortiment diensten dat meer is gelegen in de sfeer van de belangenbehartiging.

De NVZD verenigt eindverantwoordelijke bestuurders die belast zijn met het beheren of besturen van een toegelaten instelling als bedoeld in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) of een instelling die direct verbonden is met de reguliere zorg. In principe voor alle bestuurders en uit alle sectoren van de zorg: de ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg; en verder in toenemende mate georganiseerde samenwerkingsverbanden uit de eerste lijn en van allerlei innovatieve “tussenvoorzieningen”.

Mijn Mening

Mijn mening is dat ze mantel zorg zoveel mogelijk moeten gebruiken zolang de ouderen zelf ook nog wat kunnen. professionele zorg is natuurlijk ook nog nodig maar dan veel minder. De mantelzorgers moeten niet denken dat zij alles moeten doen want dat is ook niet de bedoeling.