פרק ז'

מגישים - אסתי , נטע והדר

המן ואחשוורוש באו למשתה של אסתר המלכה

המלך שאל אותה מה בקשתה עד חצי המלכות ?

אסתר ענתה : "אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, תנתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי , כי אין הצר שווה בנזק המלך" פסוק זה אומר שבקשתה של אסתר היא שעמה לא ישמד ושלא ינצלו אותם לעבדים.

אסתר סיפרה למלך שהמן הוא זה שרוצה להרוג את היהודים!

המלך כעס מאוד ולא האמין שהמן מנסה לעשות זאת .

מגילת אסתר פרק ז'

קישור למגילת אסתר

.