Kommunernes Landsforening - KL

Nogle rigtige idioter!

Big image

Læreren betyder alt for elevens læring

Dygtige og engagerede lærere og ledere skaber kvalitet i skolen. Forskning viser, at øget samvær mellem lærer og elev – som bruges til undervisning, dialog og feedback om elevens læring – er afgørende for, hvordan eleven klarer sig. Derfor er det problematisk, at lærernes arbejdstidsregler begrænser lærernes og elevernes samvær.

En lærer underviser mindre end halvdelen af sin arbejdstid

En lærer underviser i gennemsnit i 16,3 timer om ugen. Dermed bruger læreren knap 40 procent af sin arbejdstid på at undervise. Resten af arbejdstiden bruger læreren på forberedelse, møder, skole-hjem-samarbejde, skolebibliotek, pauser osv. Det viser en analyse af den faktiske arbejdstid for 14.800 lærere i 35 kommuner.
Big image

Lærerne skal ikke arbejde mere

Lærerne skal ikke arbejde mere. Lærernes arbejdstidsregler skal blot ”normaliseres” og indrettes som for alle andre medarbejdergrupper, så reglerne blot sætter den ydre ramme om arbejdstiden, men ikke definerer, hvad arbejdstiden skal bruges på. Hvordan lærerne anvender arbejdstiden skal i stedet tilrettelægges af ledelsen på skolen - i dialog med lærerne – så det tilgodeser lokale behov. Nøjagtig som vi kender det fra alle andre moderne arbejdspladser.

Flertallet af lærerne underviser mindre, end Danmarks Lærerforening hævder

Danmarks Lærerforening hævder, at en lærer i gennemsnit underviser 25-26 lektioner om ugen. Men en analyse af arbejdstiden for 14.800 lærere i 35 kommuner viser, at en lærer i gennemsnit underviser 16 timer – svarende til 21,8 lektioner – om ugen. Kun tre procent af lærerne underviser 25 ugentlige lektioner og derover. Og kun to promille underviser 26 ugentlige lektioner (KL, 2012).
Tarkan - Aşk Gitti Bizden (Official Video + Lyrics)

Lærere over 60 år holder 4½ uger ekstra fri årligt

Alle lærere på 60 år og derover har ret til 175 timers ekstraordinær frihed hvert år. Det følger af de eksisterende arbejdstidsregler. Det svarer til ca. 4½ uge om året. Den såkaldte ”60-årsregel” betyder altså, at de lærere, der har mest erfaring, automatisk har 4½ uges ekstra skattefinansieret frihed om året. Denne fridagsordning er unik for uddannelsessektoren og kendes ikke fra andre områder i den offentlige sektor.