Ledsagerkurs

Larvik/England

Informasjon om kurset

Hensikt og mål med kurset

Hensikten er å gjøre deg i stand til å arbeide selvstendig som ledsager og til å kunne levere ledsagerarbeid i henhold til bransjestandard og til kundens krav og forventninger. Målsetting er å gjøre klienten trygg. Det gjør vi gjennom å levere et avtalt stykke arbeid til rett tid, i henhold til bransjestandard og innenfor gjeldene lover og forskrifter.


Kursbevis og godkjennelse

Etter gjennomført og bestått ledsagerkurs er du godkjent ledsager og kan jobbe i ethvert offentlig godkjent vaktselskap i Norge. Kursbevis utstedes etter gjennomført kurs.


Kurset passer for:

Kurset passer godt for kundevennlige menneskeer, uavhengig av kjønn. En god ledsager har en profesjonell innstilling og er i stand til å jobbe både selvstendig og i team. Han/hun er også pliktoppfyllende og serviceinnstilt og ser klientens behov for trygghet.


Opptakskrav

Gjennomført Vekterkurs del 1, 2 og 3.


Introduksjon

Ledsagerkurset er et modulbasert kurs som er bygget opp etter krav og retningslinjer fra Politidirektoratet. Kurset har en varighet på 15 dager og gjennomføres over en komprimert periode på 5 helger. Kursets teoridel gjennomføres i Norge, mens praksisdelen gjennomføres i Norge og England.

Kursinnhold

Kursinnhold:


 • Introduksjon til forebyggende sikkerhetstjeneste og ledsagertjeneste
 • Personlig sikkerhet og HMS. Personlig utstyr
 • Eskorte - konvoi - valg av transportrute
 • Ledsager som en del av en gruppe
 • Opptredner i det offentlig rom
 • Fysisk konflinkthåndtering
 • Fysisk beskyttelse av klient
 • Håndtering av folkemengder
 • Medisinsk førstehjelp
 • Søk og sikring av lokasjoner
 • Praksis: V.I.P klient på reisefot
 • Praksis: Ledsager - øvelse/forberedelser og administrasjon
 • Bilkjøring og navigering
 • Overvåkning og antiovervåkning

Ledsagerkurs

Friday, Feb. 13th, 5pm

Yttersø Businesspark, Larvik

1. samling i Larvik:

13. februar kl. 1700-2200

14. februar (hele dagen)

15. februar (hele dagen)


2. samling i Larvik:

27. mars kl. 1700-2200

28. mars (hele dagen)

29. mars (hele dagen)


3. samling i Larvik:

24. april (hele dagen)

25. april (hele dagen)

26. april (hele dagen)


4. samling i England:

22. mai (hele dagen)

23. mai (hele dagen)

24. mai (hele dagen)

Pris

Pris: kr 18.500,- + ca 2000,- for reise og opphold i England under eksamenshelgen.

Påmelding

Ta kontakt med oss for påmelding og eventuelt ytterligere informasjon om kursinnhold, priser, tidspunkt og sted for avholdelse av de forskjellige kurs.


PÅMELDING TIL:

Jon Jacobsen

Mobil: 997 82000 / 331 82000

Epost: jon@sossecurity.no

www.sossecurity.no