עבודה בתנ"ך- עשר המכות

מגישות: יובל לוי ורותם אנג'ל

שני ציטוטים המופיעים בהגדה ובטקסט המקראי:

1. "ונצעק אל ה' אלוהי אבותינו וישמע יהוה את קולנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו"

כמו שנאמר: :ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו. ותעל שועתם אל האלוהים מן העבודה"

2. "ויתנו עלינו עבודה קשה"

כמו שנאמר: "ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך"

הטקס הנערך במשפחתנו במהלך קריאת עשר המכות:

הטקס הנערך בבית משפחת לוי: במהלך קריאת עשר המכות אחיה של אמי- אלירן, קורא כל מכה ובני משפחתי חוזרים אחריו, ושופך יין בקערה עד שמגיעים למכת הבכורות ושופכים את כל היין שבכוס אל הקערה.

הטקס הנערך בבית משפחת אנג'ל: במהלך קריאת עשר המכות אחיה של דודתי- מירי, קורא כל מכה, דודתי לוקחת קערה ואחיה שופך יין עד שמגיעים למכת הבכורות ושופכים את כל היין שבכוס אל הקערה.

עשר המכות לפי הסדר שלהן:

Big image

מכת בכורות

מכת בכורות היא המכה האחרונה והעשירית מתוך עשר המכות.

המכה הראשונה שבחרנו: מכת שחין

המכה כתובה בספר שמות.

היא המכה השישית מבין עשר המכות שהנחית אלוהים, על מצרים, עקב סירובו של פרעה מלך מצרים,לשלח את בנ"י מארצו, למרות פקודתו החוזרת ונשנית, שנמסרה לו על ידי משה.

המכה התבצעה לעיניו של פרעה, זרק משה מלא חפניו פיח כבשן לכיוון השמים שהתפשט בדרך נס על כל מצרים, וגרם לפצעים ושלפוחיות על גופם של המצרים ועל בהמותיהם.

מכת שחין פגעה בכולם, באלו שהיו בבתים ובאלו שבשדות. בני ישראל לא נפגעו משום שמטרת אלוהים היא להעניש את המצרים ולא את בני ישראל. " ויחזק ה את לב פרעה" פרעה לא מוותר וממשיך להתעלם מהמכות,פרעה לא מוכן לשחרר את בני ישראל.

מסקנותינו ממכת שחין הן: פרעה הוא מלך מאוד עקשן ואגרסיבי,הוא לא מוכן לשחרר את בני ישראל ולכן הוא,משפחתו וכל המצרים נענשים,בגללו. הוא לא מגלה חרטה או רגשות אשם,הוא לא מוכן "להיכנע" ולכן אלוהים מכה את המצרים שוב ושוב, עד המכה האחרונה.

המכה השנייה שבחרנו: מכת חושך

המכה כתובה בספר שמות.

מכת חושך היא המכה מבין עשר המכות שהנחית אלוהים על מצריים, עקב סירובו המתמשך של פרעה מלך מצריים לשלח את בני ישראל מארצו,למרות פקודתו של משה.

בכל מצריים הייתה אפלה נוראית במשך 3 ימים , אף אחד לא ראה את חברו. הם חיו בחשכה מוחלטת,לעומת בני ישראל שהיו להם אור בביתם. "ויחזק ה' את לב פרעה , ולא אבה לשלחם." פרעה עדיין לא מוכן לשחרר את בני ישראל .

מסקנותינו ממכת חושך הן:

פרעה מתעקש , גם לאחר מספר מכות כואבות מאוד הוא איננו מוותר,הוא לא מוכן לסגת.

פרעה הוא לא אחד "שמוותר" הוא חושב שהוא צריך להשיג את מבוקשו בכל עת.

ולכן לדעתנו הוא איננו משחרר את בני ישראל מפחד ואגו.

הרי בני ישראל הוא עם חזק, הוא מעדיף להיות מקולל ושהמצריים יכעסו עליו מאשר שבני ישראל ישוחררו ואולי אפילו יצאו למלחמה נגדו.