Geweldloos verzet in de 20e eeuw

Big image

Geweldloos verzet

Geweldloos verzet, is het mogelijk? In het verleden zijn er veel mensen geweest die hun ideeën naar buiten hebben gebracht zonder geweld te gebruiken, en dat heeft ons dichterbij de vrede gebracht.


Gandhi zei: " Ik ben ervan overtuigd dat niets kan voortduren als het met geweld word gebouwd."


Hieronder schreef ik over sommige van de meest bekende mensen die zich hebben verzet voor mensenrechten maar zonder het gebruik van geweld.

~ Malala Yousafzai
~ Nelson Mandela
~ Dalai Lama
~ Mahatma Gandhi

~ Martin Luther King
~ Moeder Teresa van Calcutta

Big image

Malala Yousafzai


Malala Yousafzai is een Pakistaanse kinderrechtenactiviste. Dit jaar (2014) kreeg zij de Nobelprijs voor de Vrede, samen met Kailash Satyarthi. Ze werd geboren op 12 juli 1997 in Pakistan.


Terwijl ze op 9 oktober 2012 in de bus terugkeerde van school, pleegde een Talibanstrijder een doelgerichte aanslag op haar, waarbij ze zwaargewond raakte door een kogel in haar hoofd en haar hals. Artsen verwijderden in een ziekenhuis in Rawalpindi de kogel uit haar hoofd.


Ze wilt niet bekendstaan als "het meisje dat door de taliban werd neergeschoten", maar als "het meisje dat strijdt voor onderwijs."


Ze vecht voor het recht op onderwijs voor meisjes in Pakistan, waar sinds de machtsovername door de Taliban in 2007 meisjes worden uitgesloten van school en ook veel andere mensenrechten worden geschonden.


In 2009 verwierf ze op elfjarige leeftijd bekendheid toen ze onder het pseudoniem Gul Makai (korenbloem) een weblog bijhield op de website van de BBC. De blog was een soort van dagboek, daar schreef ze over de gewelddadigheden van de Taliban.


Malala Yousafzai kwam op voor de kinderen die niet naar school konden gaan. De gevolgen daarvan waren dat op 9 oktober 2012 er een aanslag op haar werd gepleegd, ze werd geschoten door het hoofd door een talibanstrijder.


In Rawalpindi zijn de twee kogels uit haar hoofd verwijderd door de artsen daar, de Taliban dreigde om haar te laten omkomen maar ze werd op 15 oktober 2012 overgeplaatst naar Birmingham; Engeland waar de specialisten haar verder door behandelden.


In januari 2013 werd ze daaruit ontslagen maar in februari moest ze terug omdat een deel van haar schedel werd gerepareerd met een prothese van titanium die met behulp van een 3D-techniek naar de vorm van haar hoofd was vervaardigd. Zij kreeg een zogenaamd ~cochleair implantaat~ op haar linkeroor. Op 8 februari verliet ze het ziekenhuis.


Het is mogelijk voor haar en haar familie in Engeland te blijven omdat haar vader een baan kreeg daar, ze hopen dat Malala beter wordt beschermd als ze woont in het Verenigd Koninkrijk.


In 2011 werd ze genomineerd voor de internationale jeugdvredesprijs. In oktober 2013 stemden 250.000 mensen op haar voor de Nobelprijs en op 10 oktober 2014 kreeg ze de Nobelprijs voor vrede wat haar tot jongste Nobelprijs houder maakt.

Watch Malala Yousafzai's Nobel Peace Prize acceptance speech

Nelson MandelaNelson Rolihlahla Mandela werd geboren op 18 juli 1918 in Mvezo, Zuid-Afrika.


Vanaf 1944 was Nelson Mandela betrokken bij de strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Apartheid was het officiële systeem van rassensegregatie dat tussen 1948 en 1990 in Zuid-Afrika en het huidige Namibië in werking was. Het doel van apartheid was om de blanke dominantie te behouden en het scheiden van de plaatselijke bevolking om dit te bereiken. Het woord apartheid betekent zoveel als "het verschillend zijn" en komt uit het Afrikaans.


In 1944 raakte Mandela betrokken bij de strijd van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) tegen de dominantie van de blanke etnische minderheid en de segregatiepolitiek. Als advocaat volgde hij het voorbeeld van geweldloosheid van Mohandas Gandhi, beter bekend als Mahatma Gandhi.
Het ANC, de grootste zwarte politieke partij die al snel verboden was, organiseerde vele protestacties. Waartegen de blanke regering weer optrad.

Nelson Mandela was tegen de onderdrukking van de blanke etnische minderheid op de zwarte bevolking en hij was een van de belangrijkst personen in de strijd tegen de apartheid, dat was de reden dat hij werd opgepakt, vele demonstranten kwamen om toen de politie op ze schoot, waaronder vele kinderen.

De apartheid is iets waar Mandela van jong af aan tegen gestreden heeft. Helaas vonden sommige mensen dat niet kunnen, hij was leider van het verzet totdat hij in 1962 gevangen werd genomen door de blanke regering en naar de gevangenis werd gestuurd voor 5 jaar. In 1963 moet Mandela opnieuw terechtstaan nadat de politie wapens heeft gevonden bij het hoofdkwartier van de verzetseenheid, daardoor krijgt Mandela in 1964 levenslang.

Ruim 27 jaar heeft hij gevangen gezeten voor iets waar hij in geloofde, een vrij land zonder verschillen. Jaren lang zat hij in een strafkamp waar hij stenen moest sjouwen.


In 1990 werd hij uiteindelijk weer vrijgelaten. Samen met president F.W. de Klerk won hij drie jaar later in 1993 de Nobelprijs van de vrede. Een jaar later waren de eerste niet raciale verkiezingen van Zuid-Afrika, en werd 75-jarige Mandela tot president gekozen, hij was de eerste zwarte president van Zuid-Afrika.


Het verzet heeft geholpen om de mensenrechten in Zuid-Afrika te verbeteren, door de vele demonstraties van de zwarte bevolking en de ANC van Mandela kwam veel kritiek niet alleen in Zuid-Afrika maar ook uit het buitenland, Nederland was een van de landen die een boycot tegen Zuid-Afrika begon, hopend dat op die manier de apartheid zou worden afgeschaft.


Mandela is afgelopen jaar overleden ( Johannesburg, 5 december 2013) maar zijn verzet tegen de apartheid zal herinnerd worden voor vele jaren omdat hij een inspiratie is geweest voor heel erg veel mensen in de wereld.

Nelson Mandela, 1964: 'I am prepared to die' - audio recording of speech at sabotage trial

Dalai lamaDalai Lama betekent letterlijk " De oceaan monnik " en hij is de baas Lama (monnik) en heerser van Tibet.


Tenzin Gyatso is de huidige en nummer veertien Dalai Lama. De Dalai lama's zijn de belangrijkste tulkus, een tulku is binnen het Tibetaans boeddhisme een reïncarnatie van een verlichte lama.

Hij werd geboren als Lhamo Dhondrub op 6 juli 1935 in een klein dorp genaamd Taktser, Volksrepubliek China, in het noordoosten van Tibet in een boerenfamilie.


De Dalai Lama is staatshoofd en wordt beschouwde als spiritueel leider van het Tibetaanse volk. Toen hij heel erg jong was, namelijk 2 jaar oud, werd hij herkend als de reïncarnatie van de vorige dertiende. Dalai Lama, Thubten Gyatso.


Hij begon zijn monistisch onderwijs toen hij 6 jaar oud was. De Dalai Lama is een man van vrede. In 1989 heeft hij de Nobelprijs gekregen omdat hij zich verzette voor de vrijheid van Tibet maar zonder geweld, zelf op momenten van extreem agressie.


Vanaf de vijfde dalai lama kunnen de dalai lama's beschouwd worden als de belangrijkste lama's van het Tibetaanse boeddhisme. Deze vijfde dalai lama was een van de in totaal twee dalai lama's die werkelijk bestuurlijke en politieke macht over Tibet hebben uitgevoerd. De zesde tot en met de twaalfde dalai lama hebben nauwelijks tot geen politieke of bestuurlijke invloed kunnen uitoefenen.


Het grootste deel van de achttiende en negentiende eeuw werd het land bestuurd door Tibetaanse regenten. Vanaf 1724 onder controle en supervisie van eerst een en daarna twee Chinese ambans.


De Dalai Lama heeft gereisd naar meer dan 67 landen in 6 continenten. Hij heeft meer dan 150 eerbetoon, honoraire doctoraten, prijzen, enz., dat allemaal als erkenning voor zijn boodschappen van vrede, geweldloos verzet, inter-religieus begrip, universele verantwoordelijkheid en zijn compassie. Hij heeft ook in totaal meer dan 110 boeken geschreven, alleen en met andere mensen.


Vanaf de vijfde dalai lama kunnen de dalai lama's beschouwd worden als de belangrijkste lama's van het Tibetaanse boeddhisme. Deze vijfde dalai lama was een van de in totaal twee dalai lama's die werkelijk bestuurlijke en politieke macht over Tibet hebben uitgevoerd. De zesde tot en met de twaalfde dalai lama hebben nauwelijks tot geen politieke of bestuurlijke invloed kunnen uitoefenen.


De Dalai lama is een goeroe en leraar voor veel mensen in de wereld, hij brengt met zich mee de boodschap van vrede.

Big image
The Dalai Lama walks into a pizza shop...
Big image

Mahatma Gandhi

Gandhi werd geboren in Porbandar, een dorpje in de staat Gujarat in India op 2 oktober 1869. Zijn complete naam was Mohandas Karamchand Gandhi, maar iedereen kent hem als Mahatma Gandhi, of gewoon Gandhi is genoeg voor mensen om te weten over wie gesproken wordt. Mahatma betekent ~Grote Geest~.


Gandhi was opgegroeid met het principe ~ahimsa~ (geen pijn doen aan alle wezens) en was vegetariër. Hij spande zich ook in voor verzoening tussen hindoes en moslims in India. Hij was een anti-oorlog activist.


Op zijn dertiende werd ~Kasturba Makharji~ aan hem uitgehuwelijkt. Het kinderhuwelijk is nog steeds heel gebruikelijk in India, Gandhi zou het later in zijn werken bekritiseren. Gandhi was een middelmatige student aan de Universiteit van Bombay. In 1888 kreeg hij op zijn negentiende de mogelijkheid rechten te studeren aan het University College London. Hij vond Engeland niet leuk, want hij kon er bijna niet vegetariër zijn en er werd ook veel alcohol gebruikt in zijn omgeving. Gandhi sloot zich aan bij de Vegetarian Society en begon een regionale afdeling.


In 1891 was Gandhi klaar met zijn studie en keerde terug naar India. In India was er niet zo veel werk voor hem, en in 1823 heeft hij werk geaccepteerd in Natal in Zuid-Afrika. De periode in Zuid-Afrika was zeer belangrijk voor zijn latere vorming. Hij werd in Pietermaritzburg vanwege zijn huidskleur uit de trein gezet omdat hij weigerde met zijn eersteklaskaartje in de derde klas te gaan zitten.


Er was ook racisme in Engeland geweest, maar daar werd hij toch vaak als lid van de elite gezien. In Zuid-Afrika werd hij echter vaak als uitschot behandeld. Deze harde confrontatie zorgde ervoor dat hij anders naar de wereld ging kijken.


Gandhi begon zich te bemoeien met rechtszaken die draaiden om de burgerrechten van Indiase immigranten. Al snel groeide hij uit tot prominent voorvechter van de rechten van de Indiase minderheid. Hij heeft gevochten voor de rechten van Indiaans in India en in Zuid-Afrika. Gandhi stond op het punt terug te keren naar India toen hij in de krant las dat Indiërs het recht om te stemmen zouden verliezen.


Hij worstelde om armoede te verlichten, vrouwen te bevrijden en ook om een eind te maken aan de ~Kaste~ discriminatie, zijn essentieel doel was de zelfstandigheid van India. Kastes zijn hiërarchische status die in India de sociale structuur bepaalde, nu nog steeds.


Hij weet met een nationale campagne van burgerlijke ongehoorzaam­heid, een einde te maken aan de Britse bezetting van India. Een jaar later wordt de dan 78-jarige Gandhi vermoord door een extremistische Hindoe. Maar zijn gedachtegoed leeft voort en is nog steeds actueel.


In 1894 was hij medeoprichter van de Natal Indian Congress. In 1897 was hij kort teruggekeerd naar India om zijn vrouw en kinderen te bezoeken, maar bij terugkeer in januari 1897 in Zuid-Afrika probeerde men hem te vermoorden.


Zijn verzet maakte mogelijk dat in 1931 wordt het Gandhi-Irwin-pact getekend en beloven de Britten om alle politieke gevangenen vrij te laten, in ruil voor het opschorten van de burger­lijke ongehoorzaamheids­beweging.


Hij wordt op 30 januari 1948 in New Delhi dood­geschoten door een extremistische Hindoe. Zijn laatste woorden waren ‘He Ram’: Oh God! Zijn geboortedag wordt gevierd als Gandhi Jayanti.


Een bekende uitspraak van Gandhi is " De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht."


Mahatma Gandhi wordt door velen gezien als één van de belangrijkste personen die de wereld gekend heeft omdat hij riep het volk op zich te verzetten zónder geweld te gebruiken. Zélfs niet schelden. Hij noemt zijn vreed­zaam protest satyagraha. Dat betekent zoveel als ‘stevig vasthouden aan de waarheid’.

Gandhi's Salt March
Big image

Martin Luther King


Martin Luther King, oorspronkelijk geboren als Michael Luther King Jr. was een Amerikaanse baptistische dominee, politiek leider en een van de prominentste leden van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Hij werd geboren op 15 januari 1929, in Atlanta, Georgia, in de Verenigde Staten.


De dominee Luther King verzette zich tegen de rassenscheiding in de Verenigde Staten, hij werd beroemd in de jaren vijftig en zestig omdat zijn verzet zonder geweld was, en door een massademonstratie op 28 augustus 1963, en het boycotten van stadsbussen die blanken bevoordeelden. Zijn wens was om de donkere mensen en de blanke mensen gelijkwaardig te maken.


Op de massademonstratie op 28 augustus 1963 hield hij een toespraak in Washington, waar meer dan 250.000 mensen op af kwamen en waar Mahalia Jackson op zijn verzoek "I've been buked and I've been scorned (Ik ben bekritiseerd geweest en ik ben in minacht geweest) " zong. In zijn toespraak beschreef hij dat blanken en zwarten kunnen samenleven en sprak hij de legendarische woorden "I have a dream (Ik heb een droom)".


Op oktober 14, 1964, Luther King kreeg de Nobelprijs van de vrede omdat hij zich tegen raciale ongelijkheid verzette zonder geweld. In 1968 had King een nationale bezetting van Washington, D.C. gepland en ze noemden de bezetting de ~Poor People's Campaign~ dat betekent ~De campagne van de arme mensen~, maar hij werd vermoord op april 4 in Memphis, Tennessee, Verenigde Staten.


Martin Luther King werd onsterfelijk door zijn beroemde toespraak, aan het eind van een mars op Washington, ~I HAVE A DREAM~ (Ik heb een droom), wat daaraan vooraf ging was: de strijd tegen de discriminatie, de achterstelling, de vernederingen van zwarte Amerikanen. Geweldloos op weg naar gelijke rechten.


Hij was de inspiratie voor veel mensen en veranderde de relatie tussen rassen in de Verenigde Staten voorgoed.

Martin Luther King Delivers His "I have a dream" speech (1963)

Moeder Teresa van Calcutta


Moeder Teresa, geboren als Agnes Gonxha Bojaxhiu, was een wereldbekende katholieke zuster en de stichteres van een religieuze orde, de Missionarissen van Naastenliefde. In 2003 werd ze zalig verklaard door paus Johannes Paulus II. Zij werd geboren op 26 augustus 1910 in Skopje, Macedonië.


Ze gaf jarenlang les in Calcutta in India. In 1946 besluit zij zich in te zetten voor arme en zieke mensen. Ze sticht de orde van de Missionarissen van Naastenliefde. De organisatie is inmiddels een grote wereldwijde hulpverlener. Voor haar werk ontving Moeder Teresa vele onderscheidingen, zoals de Nobelprijs voor de vrede. Toch was er ook kritiek op haar religieuze ideeën.


Al op jonge leeftijd heeft zij veel belangstelling voor religieuze lectuur. Door het plotselinge overlijden van haar vader en het wegvallen van zijn inkomen krijgt het gezin te maken met armoede. Agnes vindt dan nog meer troost bij geestelijke lectuur en sluit zich aan bij een groepje mensen dat correspondeert met missionarissen in India (in die tijd nog de Engelse kolonie Brits-Indië). Het maakt haar nieuwsgierig naar dat land: zij voelt in die jaren de roeping om als missionaris in dat land te gaan werken.


Ze wilt naar India gaan, in 1928 vertrekt zij naar Ierland om zich daar aan te sluiten bij de congregatie van Our Lady of Loreto, die vestigingen in India heeft. Agnes toont zich een snelle leerlinge: nadat zij de Engelse taal onder de knie heeft gekregen, komt zij in aanmerking voor een verdere opleiding in India. Ze vertrok daarheen in 1929.


Na het afleggen van de geloften gaat zij als lerares aan de slag op Saint Mary’s Loreto Convent High School in Calcutta, een school waar vooral kinderen van welgestelde ouders zitten. Een paar jaren zijn verstreken en ze vind dat werk zeer onbevredigend.

Teresa gaat in een ziekenhuis werken en volgt daar de opleiding tot verpleegster. Elke ochtend begeeft zij zich in alle vroegte te midden van de armste mensen, die uitgehongerd leven in de armste buurten in Calcutta. Daar maakt zij mee hoe een uitgeteerde vrouw stervende op straat ligt, zelfs vlak voor het ziekenhuis. Zij besluit de vrouw mee te nemen in een gehuurd busje naar een onderkomen waar zij in ieder geval waardig zou kunnen sterven. ‘Die vrouw heeft mij over de drempel geholpen’, zegt Teresa later.


Aan de paus heeft zij inmiddels gevraagd om uit de orde te mogen treden. Zij wil namelijk een eigen organisatie opzetten: de congregatie van de Missionaries of Charity of Zusters van de Naastenliefde. De pauselijke toestemming hiervoor krijgt ze in 1950.


Tevens stichten zij en all de vele vrijwilligers scholen voor de armste, door hun ouders in de steek gelaten kinderen. Het werk van Teresa en haar volgelingen krijgt een steeds grotere bekendheid over de gehele wereld. Haar charismatische persoonlijkheid speelde daarbij een onmisbare rol. Vele mensen voelen zich heel erg dankbaar dat Moeder Teresa van Calcutta ze heeft geholpen.


Vanaf 1989 ondervindt zij steeds meer problemen met haar gezondheid. Op 5 september 1997 overlijdt zij in het hoofdkwartier van de Zusters van Naastenliefde te Calcutta. Op 19 oktober 2003 wordt Moeder Teresa door de paus tijdens een massale plechtigheid in aanwezigheid van enkele prominente figuren als koningin Fabiola van België en de vrouw van de Franse president Chirac zalig verklaard. Haar jaarlijkse feestdag wordt voortaan op 5 september gevierd.


Ze wordt herinnerd met liefde door velen voor her inzet tegen armoede maar aan de andere kant wordt ze ook herinnerd door andere op minder leuke manieren, (Kijk even de video die ik beneden zette).

Big image
Mother Teresa - Questioning Faith
Big image

Sven Keijzer


Ordenen en vergelijken

Na vele uren van lezen, informatie verzamelen en vergelijken van antwoorden aan de volgende vragen kwam ik hier op uit.

1.- Wat was de functie van geweldloos verzet?:


Ik denk dat de functie van geweldloos verzet is dat er geen mensen gewond raken.2.- Voor welke situatie in de wereld is volgens jou ook geweldloos verzet nodig? En waarom?


Ik vind dat er geweldloos verzet door de Islamitische groepering "IS" gebruikt zou moeten worden, omdat ze veel mensen onnodig vermoorden.3.-Wat betekent geweldloos verzet voor onze toekomst? Hoe zal dat gaan?


Misschien is er in de toekomst een periode van wereldvrede, omdat er geweldloos verzet word gebruikt. De mensen zullen minder wapens gebruiken.

Evaluatie


Wat ik heb geleerd is dat in vele landen vrede en vrijheid van mening niet vanzelfsprekend is. Je leven staat zeer vaak op het spel als je durft je mening te uiten. Ik ben heel erg blijk dat ik in Nederland woon.


Ik vond deze opdracht wel wat moeilijk om te doen omdat er op het internet heel erg veel informatie staat en je niet echt weet wat je beter wel en niet kunt gebruiken.


Wat ik wel handig vond is dat als je een beetje Engels kan je veel meer van het internet kan vinden en begrijpen.


Eerlijk gezegd weet ik niet echt hoeveel tijd ik hieraan heb gewerkt, omdat ik zo geconcentreerd bezig was met veel van het internet lezen, en beslissen wat ik kon utiliseren.


Wat ik wel boeiend vond is het doorzettingsvermogen wat de geweldloze verzetters

toonden.


Ik zou een vraag aan moeder Teresa willen stellen.


Op het internet vond ik meerdere argumenten dat moeder Teresa anders was dan ze zich voordeed.


IS DAT WAAR MOEDER TERESA?