עבודת הגשה בנושא: 10 המכות-תנך.

מגישים: אפיק זוארץ ודניאל חיינסקי. מורה: מיטל

שאלה -1

ציטוט ראשון : "עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה"

הסבר במילים שלנו: היינו עבדים לפרעה במצרים וה' הוציא אותנו משם בכוח

וביד חזקה.


ציטוט שני: ואלו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים הרי עדין אנו ובנינו

ובני בנינו משעבדים היינו לפרעה במצרים.

הסבר במילים שלנו: הם ה' לא היה מוציא אותנו ממצרים עד היום היינו עובדים אצל פרעה.

שאלה -2 על טקס הנערך במשפחתך במהלך 10 המכות


המשפחה של אפיק : אצלי במשפחה שאומרים את 10 המכות אז אבא שלי לוקח קערה וין ואומר לנו לא להסתכל ואז אומרים בקול את 10 המכות והוא שופך לתוך הקרעה 10 פעמים לגימות של יין.  1. המשפחה של דניאל : המשפחה שלי גם עושה מה שהמשפחה של אפיק עושה.

שאלה -3 א

בחרנו במכת צפרדע ומכת צפרדע מופיעה בספר שמות,פרק ח, פסוקים א,ב.


בחרנו במכת ברד מופיעה בספר שמות, פרק ט, פסוקים- י"ג-ל"ה

שאלה- 3ב

תיאור הנזק במכת צפרדע ובמכת ברד.


1.תיאור הנזק במכת צפרדע: צפרדעים מתפשטים בכל הארץ מצרים וחודרים לבתים, ולבסוף הצפרדעים

מתים והסירחון עולה מהפגרים ממלא את הארץ.


2. תיאור הנזק במכת ברד: ברד כבר יורד בארץ מצרים,שובר את העצים, פוגע בגידול החקלאיים והורג את האנשים

והבהמות שהיו מחוץ לבית, בתוך הברד יש אש.

שאלה- 3ג

במכת צפרדע הייתה אזהרה והאזהרה היא שהם פרעה לא ישחרר את בני ישראל אז ה' ימלא את מצרים


בצפרדעים.


במכת ברד הייתה אזהרה שהם פרעה לא ישחרר את בני" אז הוא ישלח מגפות קשות שבאחרונה יפגע בו.

שאלה-3ד

בני ישראל לא נפגעו במכת הצפרדעים.


בני ישראל נפגעו במכת הברד.

שאלה -3ה

תגובת פרעה למכת הצפרדעים: פרעה פנה אל משה וביקש שיפסיק את מכת הצפרדעים ואז הוא ישלח

את בני" לחופשי.כשפרעה ראה את כל הצפרדעים המתות שינה את דעתו ולא ישחרר את בני".


תגובת פרעה למכת הברד: פרעה מסרב להקשיב למשה.

שאלה -3ו

המסכנה שלי היא : שפרעה לא רצה לשחרר את בני ישראל ומשה הביא לו כמה הזדמנויות לשחרר את בני ישראל

אבל פרעה לא רצה ומשה אמר לו שה' יתן לו מכת בכורות שתהרוג אותו .