meervoudvormen

Nappy & Witteneeeey the pooh :)

Uit leg Meervoud (znw) - beginner

Algemeen

De meeste zelfstandige naamwoorden (znw) hebben een enkelvoud en een meervoud. Er zijn ook zelfstandig naamwoorden die alleen maar in het meervoud voorkomen (hersenen/hersens) of alleen in het enkelvoud (zand, politie).


De meervoudsuitgangen van de meeste zelfstandige naamwoorden zijn:

 • -(e)n
 • –s
 • -erenVoorbeelden:

 • paard - paarden


Soms moet je de laatste letter van het enkelvoud verdubbelen, anders krijg je een verkeerde uitspraak:

 • pak - pakken
Soms moet je een klinker weglaten:

 • paal - palenSoms verandert de laatste letter bij de -s of de -f:

 • huis - huizen
 • neef - ?

Meervoud (znw) - gevorderde

Sommige zelfstandige naamwoorden hebben een wat lastiger meervoud. De belangrijkste zal ik hieronder noemen.


Dommeriken

Als het woord uit meerdere lettergrepen bestaat en de klemtoon valt niet op het laatste gedeelte van het woord, dan moet je de laatste lettergreep niet verdubbelen. Hieronder staan zulke woorden (dit zijn ook direct de woorden die vaak voorkomen!).


 • dommeriken
 • haviken
 • leeuweriken
 • lomperiken
 • monniken
 • perziken
 • viezeriken
 • dreumesen
 • luiwammesen
 • lemmeten

Zeeën

Woorden op –ee kunnen zowel op –s eindigen als op –ën


 • zee - zeeën
 • fee - ?

Lama's

Soms schrijf je bij het meervoud een –'s. Dat doe je dan om een verkeerde uitspraak te voorkomen. Bij woorden die eindigen op een heldere klinker: -a, -i, -o, -u of –y schrijf je een –'s.


 • lama - lama's
 • ski - ski's
 • auto - ?
 • accu - ?
 • baby - ?

Cadeaus

Let op: woorden die eindigen op –ay, -ey of oy of –eau schrijf je wel met een -s aan het woord vast. Je kunt het namelijk niet verkeerd uitspreken.


 • sprays
 • jockeys
 • cowboys
 • cadeaus

Industrieën

Woorden op een –ie zijn een beetje lastig. Ze kunnen zowel op –s eindigen als op –(ë)n.


Als de klemtoon wèl op de laatste lettergreep valt, krijg je wèl –en aan het woord vast:

 • industrie - industrieën
 • knie - knieën

Als de klemtoon niet op de laatste lettergreep valt, krijg je geen extra -e, maar komt het trema op de laatste -e. Dus:

 • porie - poriën
 • bacterie - ?

Afkortingen

Bij het meervoud van een afkorting krijg je -'s.


 • cd - cd's
 • dvd - ?

We schrijven de regelmatige meervoudsvorm van een zelfstandig naamwoord zoals we hem uitspreken: met de uitgang* (doorgaans -en, -n, -s) aan het woord vast. Daarbij passen we de spellingregels voor open of gesloten lettergrepen toe.

Spellingliederen voor het basisonderwijs. ´Meervoud´: Meervoud klinkt altijd goed
Spellingliederen basisonderwijs. ´Zelfstandig naamwoord': Dan is het een zelfstandig naamwoord