Групно спремање за контролни

Органска хемија, II-3

Последња оцена у првом полугодишту

Пред вама је последња провера знања у првом полугодишту.
Да ли сте задовољни како сте савладали својства алкил-халогенида, алкохола, фенола, етара?
Ако нисте задовољни, или нисте сигурни да ли сте задовољни,
дођите на групно спремање за контролни!

Учите од оних који су научили!

Три ученика предавача одговараће на ваша питања,
решавати примере задатака и провешће вас кроз све области потребне за овај контролни.

Групно спремање за контролни

Friday, Dec. 18th, 7:15pm

82 Љешка

Beograd

Лабораторија за органску хемију

Координатор

Сања Марковић