Ko se boji SPSS-a još?

Uvodni kurs iz primenjene statistike

Big image

Uvodni kurs iz primenjene statistike: Ko se boji SPSS-a još?

Pred velikim brojem studenata, mladih istraživača i zaposlenih u raznim domenima se često postavljaju zadaci koji kao svoj sastavni deo podrazumevaju statističku obradu i interpretaciju podataka. Studenti iz raznih naučnih oblasti često imaju potrebu za dodatnom edukacijom kako bi mogli samostalno da sprovedu kompleksne istraživačke nacrte ili unaprede sopstvene profesionalne kompetencije prilikom pisanja diplomskih ili master radova. Sa druge strane, mogućnost kreiranja istraživanja i njihove pravilne analize i interpretacije je od velike važnosti svima koji planiraju da pokrenu sopstveni posao, upravljaju organizacijom ili firmom, odnosno iz bilo kog razloga imaju potrebu da razumeju mogućnosti unapređivanja efikasnosti rada, kvaliteta usluge koju pružaju i utvrđivanja šta to njihove zaposlene čini (ne)zadovoljnim. Ukoliko se uklapate u sliku prototipa nekog ko studira ili je završio neki od fakulteta humanističkih i društvenih nauka, biće vam i više nego poznata ambivalencija koja se razvija oko bauka zvanog statistika. Sa jedne strane, kojom god oblašću da se bavite biće vam jasna neophodnost ove, kako ju je Pirson nazivao “gramatike nauke”, dok je moguće da će sa druge strane za vas statistika simbolizovati nešto strašno i nesavladivo. Tome koliko statistika ume da zaplaši govore u prilog novija istraživanja koja se bave baš strahom od statistike.

Kome je edukacija namenjena?

Da bismo vam pomogli da taj strah prevaziđete i postanete kompetentni u statističkoj obradi podataka spremili smo za vas prvu u nizu edukacija iz primene raznih statističkih paketa. Ova edukacija će biti primenjena i podrazumevaće rad na primeni statističkog paketa SPSS na raznim primerima, a biće usmerena na analizu i interpretaciju rezultata. Da biste dobili detaljan plan o tome koje će se statističke analize učiti u okviru edukacije potrebno je da pošaljete mail na office@self.rs.


Trening je namenjen svima koji žele da savladaju SPSS ili da unaprede svoja znanja u ovom statističkom paketu.

Početak treninga u ukupnom trajanju od 24 radna sata je najavljen za 19. februar 2017.

U FOKUSU